Nezaradené

5. jún

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Keď v krajine nastal hlad, Abrám odišiel do Egypta, aby tam začas pobudol, lebo v krajine sa veľmi rozšíril hlad.

Genezis 12:10

Viete, čo nás v živote najviac zamestnáva? Existenčná otázka, otázka chleba. Rozmenené na drobné je to otázka, čo budeme jesť, piť, čím sa zaodejeme. Túto otázku si musí riešiť aj Abrám. Je síce s rodinou a stádami v zasľúbenej zemi, ale má prázdny žalúdok. V zemi nastal veľký hlad. Čo s stalo? Vari Boh zlyhal? Vymklo sa Mu niečo  z rúk? Nie. Ide tu o to, že k životu viery patria aj skúšky viery. Viera, ktorá má rásť, musí byť skúšaná. Čím je tréning pre svaly športovca, tým sú skúšky pre vieru veriaceho.

S otázkou chleba si Abrám zároveň rieši aj otázku dôvery v Boha. Môžem Bohu dôverovať aj v tejto situácii? Teraz sa ukáže, že jeho dôvera v Boha nie je bezhraničná. Narazí na svoje hranice práve teraz, keď si rieši otázku chleba. Otázka chleba nie je neduchovná. Je len duchovné alebo neduchovné riešenie tejto otázky. Kedy si ju riešime neduchovne? Vtedy, keď si ju riešime bez Boha. Všetko, čo si v živote riešime bez Boha, je bezbožné riešenie, ktoré nás od Boha vzďaľuje. To je aj Abrámov prípad. Zdanlivo urobí logický krok, keď odchádza do Egypta. Veď Egypt bol vtedy obilnicou sveta. Ale k tomuto kroku ho nevedie viera, ale strach. A strach je veľmi zlý radca, ako sa to ukáže aj v tomto prípade.

Abrám neprestáva veriť v Boha, ale prestáva veriť Bohu. Vtedy sa však stávame ľuďmi dvoch vier. Jedna je viera v Boha, druhá je viera v seba. Jednou vierou veríme v nedeľu, druhou vierou veríme cez týždeň. V nedeľu vzývame Boha pri „oltári“, ale cez týždeň si život riešime bez Neho. Práve o to sa usiluje diabol. On sa nás snaží presvedčiť, že veriť je jedna vec, ale zarábať na chlieb je celkom iná vec. Jemu neprekáža naša viera v Boha, pokiaľ si otázku chleba i ďalšie otázky riešime bez Boha. Taká viera, ktorá zároveň nie je aj dôverou, sa nám nikdy nestane silou k životu.

Pane, pomôž nám dôverovať Ti práve vtedy, keď v živote narazíme na ťažkosti.


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal