Nezaradené

8. marec

Článok patrí do série každodenných zamyslení z Lukášovho evanjelia s názvom … a začali sa radovať.

Keď videl ich vieru, povedal: Človeče, odpúšťajú sa ti hriechy.

Lukáš 5: 20

Ochrnutého pri stretnutí s Ježišom čaká sklamanie. Miesto uzdravenia mu Ježiš zvestuje odpustenie. Čo ho najviac trápi, sužuje, bolí, jeho ochrnutie, ktoré ho priviedlo k Ježišovi, o tom sa tu vôbec nehovorí. Ako keby Ježiš úplne prehliadol potrebu tohto človeka. Naozaj?

Keď prídeme k Ježišovi so svojou diagnózou problému, sklamanie je nevyhnutné. Lebo Ježiš týmto slovom ukazuje, že naša diagnóza ľudských problémov a Božia diagnóza je veľmi odlišná. Diagnóza, ktorú urobili priatelia ochrnutého, znela takto: Je chorý, preto potrebuje uzdravenie. Ale diagnóza, ktorú robí Ježiš, znie takto: Je hriešny, preto potrebuje odpustenie. Nie že by jeho choroba nejako súvisela s nejakým konkrétnym hriechom ochrnutého. Nič také tu Ježiš nehovorí, ani nenaznačuje.

Prečo teda Ježiš začína odpustením? Preto, lebo On nás aj naše potreby vidí úplne inak. On sa nepozerá na nás z perspektívy časnosti, ale z perspektívy večnosti. Nie z perspektívy pozemského, ale večného života. On sa nepozerá na to, čo nám hrozí v tomto živote, ale čo nám hrozí v tom budúcom. Ježiš nás vidí ako ľudí, ktorí pre svoj hriech stoja pod Božím hnevom a odsúdením. Choroba nás môže dostať do hrobu, ale hriech nás môže dostať do pekla.

Ježiš vidí, čo nám reálne hrozí, ak sa niečo nezmení medzi nami a Bohom. Preto začína naším vzťahom s Bohom. Ak náš vzťah s Bohom nie je uzdravený, potom nič v našom živote nie je uzdravené. Ak náš vzťah s Bohom je chorý, potom všetko v našom živote je choré. A práve odpustenie hriechov prináša uzdravenie nášho vzťahu s Bohom. Preto nič väčšie ako odpustenie nám Ježiš nemôže darovať. To je pomoc, ktorú potrebujeme najviac zo všetkého. A ktorú nám len Ježiš môže udeliť.

Zdanlivo muž dostane menej, než dúfa on aj jeho priatelia. V skutočnosti dostane oveľa viac. Keď mu Ježiš miesto choroby odníme jeho hriechy, tak to nie je menej, ale nekonečne viac. On čaká časné uzdravenie. Ježiš mu však daruje večnú spásu!

Pane, pomôž nám vidieť naše potreby tvojimi očami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal