Nezaradené

28. apríl

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom … a začali sa radovať.

Keď pastieri videli, čo sa stalo, utiekli a rozchýrili to po meste i po vidieku. A ľudia sa šli pozrieť, čo sa stalo. Prišli k Ježišovi. Človeka, z ktorého vyšli zlí duchovia, našli pri Ježišových nohách oblečeného a pri zdravom rozume. Prenikla ich hrôza. Tí, čo to videli, porozprávali im, ako bol posadnutý  uzdravený. Všetci obyvatelia gerazského kraja ho požiadali, aby od nich odišiel, lebo sa ich zmocnil veľký strach. Vstúpil teda do loďky a vrátil sa. Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním. Ale Ježiš ho poslal preč so slovami: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. Odišiel teda a rozchýril po celom meste, čo mu urobil Ježiš.

Lukáš 8: 30 – 39

Na konci príbehu nás čaká veľké prekvapenie. Trikrát v ňom zaznie prosba. Najprv je to prosba démonov. (v. 32) Potom je to prosba obyvateľov kraja (v. 37). Nakoniec je to prosba vyslobodeného muža: Muž, z ktorého vyšli zlí duchovia, ho prosil, aby smel zostať s ním (v. 38). Prvýkrát však vidíme, že Ježiš prosbu nevypočul. Vypočul prosbu démonov, vypočul prosbu obyvateľov kraja, ale prosbu zachráneného muža nevypočul. Prečo nie? Pretože má pre neho dôležité poslanie: Vráť sa domov a porozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh.

Ježiš síce z tohto kraja odchádza, ale zanecháva tam svojho svedka. Tak sa muž stane evanjelistom tam, kde bol predtým postrachom. A kde má začať so svojím svedectvom? Doma! Svedecký život začína doma, v rodine, v príbuzenstve. Častokrát práve rodina je tou najťažšou pôdou pre svedectvo. Niekedy je ľahšie byť misionárom v cudzine, kde nás nikto nepozná, ako byť svedkom v rodine, kde nás každý veľmi dobre pozná. Ale miesto, kde sa má náš zmenený život dokázať, je práve medzi tými, s ktorými sme v dennom styku.

Dve prosby, ktoré Ježiš vypočul, nikomu nepriniesli požehnanie. Tá jedna nevypočutá však priniesla požehnanie mnohým v meste. Muž chce ísť s Ježišom a ten ho posiela domov. Je lepšie byť tam, kde nás Ježiš chce mať, ako si sám vyberať pre seba miesto. Ale nech sme už kdekoľvek, jedno platí pre každého: … rozprávaj, aké veľké veci ti urobil Boh. A u Mareka Ježiš dodáva: … a ako sa nad tebou zmiloval (Mk 5:19). Kto sa stal trofejou Božej milosti, nemôže mlčať. Lebo mlčať o tom by bola nevďačnosť. Veď aj druhí potrebujú počuť, že je tu Pán, ktorý vyslobodzuje z moci zlého, rozväzuje putá hriechu a z ľudí robí nové stvorenia. Už to niekto počul aj od nás?

Pane, odpusť nám, keď sme ešte druhým zostali dlžní svoje svedectvo!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie . . . A ZAČALI SA RADOVAŤ – úvahy na každý deň vydanej v roku 2022.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal