Nezaradené

8. marec

Tu povedal: Prosím ťa, otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov. Nech im vydá svedectvo, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Abrahám mu odpovedal: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú. Ale on povedal: Nieotec Abrahám. Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Odpovedal mu: Ak neposlúchajú Mojžiša a prorokov, nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych.

Lukáš 16:27-29

Keď boháč nepochodí so svojím zápasom o seba, začína viesť zápas za svoju rodinu. Keď žil na zemi, netrápil sa nad tým, čo bude s ním, ani čo bude s jeho bratmi. Teraz je už pre neho neskoro. Preto prosí za tých, pre ktorých ešte nie je neskoro. On ich nemôže varovať. Nech teda Abrahám pošle Lazára, aby ich varoval: …aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk. Ten, ktorý má vlastnú skúsenosť so zatratením, sa strachuje o večnosť svojich bratov.

Kto sú tí bratia, ktorých má Lazár varovať? To sme my všetci, ktorí sa nachádzame na tomto brehu časnosti. My potrebujeme varovné svedectvo. A my ho aj máme. Veď či nehovorí Abrahám: Majú Mojžiša a prorokov, nech ich poslúchajú? Čo tým hovorí? To, že majú Bibliu, Božie slovo. Keď máme Bibliu, evanjelium, máme všetko, čo potrebujeme k viere. Len treba poslúchať svedectvo Písma, aby sme neprišli do pekla.

Boháč nesúhlasí: Nie otec Abrahám! Čo sa skrýva za týmto nesúhlasom? Jeho vlastná skúsenosť. On Božie slovo nebral vážne, preto sa bojí, že ani jeho bratia ho nebudú brať vážne. Preto tak nalieha: Ale ak príde niekto z mŕtvych, budú sa kajať. Božie slovo je dobré, ale slabé. Nestačí na to, aby priviedlo človeka k pokániu. Človek je príliš tvrdý, príliš pyšný, príliš ľahostajný. Keby videl nejaký zázrak, niečo, čo by ho presvedčilo, nejakú návštevu zo záhrobia, potom sa bude kajať. Potom uverí. Odkiaľ prichádza táto myšlienka? Z pekla! Tam sa rodí myšlienka, že na to, aby ľudia uverili, potrebujú viditeľné dôkazy Božej moci. Ale čo na to hovorí nebo, Abrahám? Komu nestačí Božie slovo, nič ho neprivedie k pokániu a viere. Nedajú sa presvedčiť, ani keby niekto vstal z mŕtvych. Veď skutočný Lazár vstal z mŕtvych, ale Židia sa ho rozhodli zabiť. Pred nami môže stáť viditeľný dôkaz a my sa radšej rozhodneme odstrániť dôkaz, ako by sme mali uveriť.

Pane, ďakujeme, že keď máme tvoje slovo, máme všetko, čo potrebujeme.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal