Biblia a teológia

9. apríl

Nato celé zhromaždenie vstalo, odviedli ho k Pilátovi a začali ho obžalúvať: Tohto sme pristihli, ako rozvracal náš národ, zakazoval dávať dane cisárovi a hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa ho spýtal: Ty si židovský kráľ? On mu odpovedal: Ty to hovoríš.

Lukáš 23:1-3

Ježiš je pred Pilátom židovskou radou obvinený z politického zločinu: Hovoril o sebe, že je Mesiáš, kráľ. Pilát sa s ťažko skrývaným pohŕdaním pýta Ježiša: Ty si židovský kráľ? Napriek tomu, že vyzeráš tak nekráľovsky? Že všetko hovorí proti tomu? Áno, Pilát, napriek tomu je to tak, ako hovoríš. Ježiš je Kráľ napriek všetkému. Všetci králi tohto sveta sú kráľmi práve preto, že majú korunu i žezlo, svoj palác i trón, svoju krajinu i armádu. Ježiš je Kráľ napriek tomu, že nič z tohto nemá. Lebo jeho kráľovstvo nie je z tohto sveta. A keďže nie je z tohto sveta, v tomto svete nemôže inak ako trpieť, trpieť i pod Pontským Pilátom. V tomto porušenom, prevrátenom svete môže mať Boží Kráľ len jeden trón, ktorým je kríž. Preto o niekoľko hodín neskôr dá Pilát pripevniť nápis na Ježišov kríž: Toto je kráľ Židov. Áno, iný trón ako kríž Božie kráľovstvo v tomto svete mať nemôže.

Ale i napriek tomu je Ježiš Kráľ. Napriek tomu, že sa nenarodil v paláci, ale v maštali, prišli sa Mu mudrci pokloniť ako Kráľovi. Napriek tomu, že nemal korunu a žezlo, museli Ho poslúchať prírodné živly, vietor i vlny, démonické bytosti a dokonca i smrť. Napriek tomu, že nemal žiadny majetok, nasýtil tisícové zástupy. Napriek tomu, že nevelil žiadnej armáde, v jeho mene týmto svetom pochoduje viac ľudí ako vo všetkých armádach sveta spolu. Napriek tomu, že nevládne žiadnej krajine, v jeho kráľovstve je viac poddaných než v ktoromkoľvek kráľovstve sveta. Áno, i napriek tomu, že všetko navonok hovorí proti tomu, Ježiš je Kráľ.

Pilát však nemôže rozumieť tomu, že tento Kráľ prišiel v prestrojení. Že jeho sláva a moc je skrytá a zahalená v slabosti a ponížení, aby sa na postoji k Nemu prejavil skutočný vzťah človeka k Bohu. I Pilátov vzťah, i náš vzťah. Lebo keď raz príde tento Kráľ v moci a sláve, bez prestrojenia, už sa nebude dať prebehnúť na jeho stranu. Vtedy sa už len ukáže, na ktorej strane sme stáli.

Pane, ďakujeme, že i napriek tvojmu prestrojeniu sme v Tebe mohli spoznať Božieho Kráľa!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal