Biblia a teológia

24. január

…a odpusť nám naše viny…

Matúš 6:12

Táto prosba nás stavia pred Boha ako vinníkov. Naša vina sa tu nedokazuje, len konštatuje. Slovo, ktoré Ježiš používa na označenie našej viny či vín je slovo dlh. Vina má charakter dlhu, ktorý rastie s každým novým previnením. Všetko, čo v našom živote nie je v súlade s Bohom, naše myšlienky, slová, činy, naše motívy, túžby a postoje, sa stáva naším dlhom voči Bohu. Ani netušíme, koľko a čo všetko sme zostali Bohu dlžní!

Mať na svojom účte dlh znamená mať na ňom znamienko mínus. To je naša situácia pred Bohom. Keď Boh začne s nami účtovať, na našom účte vyskočí obrovský dlh, ktorý splatiť nedokážeme. Pred Bohom tak stojíme ako ľudia, ktorí skrachovali, zbankrotovali. Z našej strany je to neriešiteľná situácia. Vina je síce ľudský problém, pre ktorý však neexistuje ľudské riešenie. Ľudské nie, ale Božie áno.

Preto táto prosba zvestuje nielen naše previnenie, ale i Božie odpustenie. Ak my stojíme pred Bohom ako zadĺžení hriešnici, plní vín a porušenosti, Boh stojí pred nami ako odpúšťajúci Otec, plný milosti a zľutovania. Tam, kde môžeme čakať zaslúžené odsúdenie, prichádza nezaslúžené odpustenie. Prichádza ako odpoveď na našu prosbu: …a odpusť nám naše viny. Lebo niet odpustenia bez pokánia.

O čo vlastne prosíme Boha, keď Ho prosíme o odpustenie nášho dlhu? Aby vynuloval náš účet, vymazal z neho znamienko mínus. Tak sa z dlžníkov stanú ľudia, ktorí okrem lásky a vďačnosti za odpustenie Bohu už nič nedlhujú. Lebo celý ich dlh bol splatený na kríži. Veď zázrak odpustenia je možný len vďaka tomu, že niekto iný vzal na seba náš dlh a splatil ho do posledného centu. Preto keď prosíme: …odpusť nám naše viny, robíme tak v pohľade na kríž. Ten nám pripomína, že niet lacného odpustenia vín, lebo niet lacného riešenia vín.

Pane, ďakujeme, že pre tvoju obeť na kríži je i pre nás odpustenie.

Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal