Biblia a teológia

30. október

Hospodin však zoslal smerom k moru veľký vietor, takže sa na mori strhla veľká búrka. Zdalo sa, že loď stroskotá. Námorníci sa zľakli a každý volal o pomoc k svojmu bohu. 

Jonáš 1:4-5

Príbeh námorníkov je príbehom ľudí, ktorí sa od pohanstva dostali k viere v živého Boha. Všetko to začína tým, že Boh im do cesty pošle búrku, ktorá nimi otriasla. Búrka sa v Božích rukách stáva nielen nástrojom karhania Jonáša, ale i nástrojom oslovenia posádky. Lebo Boh najlepšie vie, akým spôsobom prehovoriť do života človeka. Do života týchto mužov prehovorí spôsobom, ktorému oni dobre rozumejú. Sú to tvrdí chlapi, ktorí vyrástli na mori. Svoje  námornícke remeslo ovládajú dokonale. A práve v tom, v čom sú silní, prežijú úplnú slabosť a bezmocnosť. V búrke strácajú kontrolu nad loďou a ich život je vystavený smrteľnému ohrozeniu.

Niečo podobné potrebujeme z času načas prežiť i my. Žijeme totiž v ilúzii, že svoj život máme pod kontrolou, pevne vo svojich rukách. Túto ilúziu nám však Boh musí rozbiť. Neraz to robí práve pomocou rôznych životných búrok, ktoré pošle do nášho života. Vo chvíli, keď sa námorníkom situácia úplne vymkne z rúk, robia to, čo bežne robí človek sveta i dnes. Keď sa bojí, tak sa modlí.

Aj námorníci sa modlia. Každý z nich začne volať ku svojmu bohu o pomoc. Veď každý, zbožný i bezbožný, má svojho boha. Len nie je boh ako boh. Je Boh s veľkým B a boh s malým b. Boh s veľkým B je Boh zjavený v Biblii. Boh s malým b je modla. Kto neverí v Boha s veľkým B, má boha alebo bohov s malým b, v ktorých vidí zdroj svojho bezpečia.

Ale vo chvíli, keď búrka rozhojdá loďku nášho života a nám sa život úplne vymkne spod kontroly, bolestne zistíme, čo zistili i námorníci v našom príbehu. Bohovia s malým b nás nepodržia, ani nezachránia. Sklamú nás práve vtedy, keď ich najviac potrebujeme. Modly sú dobré akurát do pohody, ale už nie do nepohody. Preto nám životné búrky robia dobrú službu. Prežijeme v nich sklamanie zo svojich modiel. Sľubovali sme si od nich, že nás podržia práve vtedy, keď sme ich najviac potrebovali. Ale nepodržali.

Pane, odpusť nám, ak popri Tebe máme i my svoje modly, na ktoré sa spoliehame!

Témy:

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal