Biblia a teológia

9. február

Tak kto si? Aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš sám o sebe? Povedal: Ja som hlas volajúceho na púšti: Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš… Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi.

Ján 1:22-23, 27

Rozhovor Jána s komisiou, ktorú vyslala židovská veľrada, pokračuje. Komisia sa zatiaľ dozvie len to, kým Ján nie je. Ale to je málo. Ona potrebuje vedieť i to, kým Ján je. Len vtedy bude jej úloha splnená. Preto sa pýta ďalej: Tak kto si? Čo hovoríš sám o sebe? Hovoriť o sebe? To je pokušenie, ktorému svedok môže ľahko podľahnúť. Ako hovoriť o sebe, to sa môžeme učiť od Jána.

Ja som hlas. Len hlas? Áno, len. Pri hlase nie je dôležité, kto hovorí, ale čo hovorí. Čo hovorí tento hlas? Vyrovnajte Pánovu cestu, ako povedal prorok Izaiáš. Jánov hlas reprodukuje slovo, prorocké slovo Písma. Lebo hlas bez slov je len zvuk. Hlas má význam len v spojení so slovom. A Ján je tu na to, aby prepožičal svoj hlas slovu, Božiemu slovu. On je len reproduktor. Dôležité je slovo, ktoré z reproduktora vychádza a nie reproduktor, ktorý slovo šíri. A čo vychádza z tohto reproduktora? Vyrovnajte Pánovu cestu! Ale prečo? Lebo Pán prichádza! Ten dávno zasľúbený a dlho očakávaný Boží Kráľ je už na ceste!

Jánovou úlohou je pripraviť cestu prichádzajúcemu Pánovi. Ale ako vyrovnať to, čo je krivé? Pokrivené naším hriechom? Je len jeden spôsob a tým je pokánie. Preto Ján hlásal krst pokánia na odpustenie hriechov (Lk 3:3). Svoju zvesť pokánia spojil s krstom. A tak na znamenie pokánia sa ľudia nechali pokrstiť. Veď s prichádzajúcim Pánom sa môžeme stretnúť len na kolenách. Ale kto môže druhých vyzývať k pokániu? Ten, kto s Jánom vyznáva: Ja nie som hoden rozviazať mu remienok na obuvi (v. 27).

To bola služba, ktorú otrok preukazoval svojmu Pánovi. Ale Ján hovorí: Ja nie som hoden Pánovi preukázať ani tú najponíženejšiu službu otroka. Spoznať Ježiša totiž znamená spoznať i seba. A vtedy človek vyznáva: Nie som hoden. Nič si nezaslúžim. Všetko je len milosť. To je neklamné znamenie toho, že sa človek stretol s Ježišom.

Pane, ani my nie sme hodní. Odpusť nám, keď si niekedy myslíme, že sme!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal