Nezaradené

9. jún

Sluhovia sa vrátili k veľkňazom a farizejom a tí sa ich opýtali:
Prečo ste ho nepriviedli? Sluhovia odpovedali: Človek takto nikdy nehovoril.
Tu im farizeji vyčítali: Hádam ste sa nedali aj vy zviesť?
Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov?
Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty!
Tu im povedal Nikodém, jeden z nich, ktorý bol predtým za Ježišom: Či azda náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí?
Odpovedali mu: Nie si aj ty z Galiley? Skúmaj Písma a uvidíš, že z Galiley prorok nepovstane.

Ján 7:45-52

Hádam ste sa nedali aj vy zviesť? Táto výčitka z úst farizejov na adresu sluhov prezrádza, prečo ich poslali: aby Ježiša zatkli. Farizeji Ho považujú za falošného proroka, ktorý zvádza ľudí. V prospech svojho odmietavého postoja k Ježišovi uvádzajú viaceré argumenty. Uveril v neho azda niekto z popredných mužov alebo z farizejov? Toto podľa farizejov svedčí proti Ježišovi. Nikto z verejne známych a vplyvných ľudí, ktorí niečo znamenajú, v Neho neveria. Keď neveria oni, prečo by sme mali v Neho veriť my? I dnes rozmýšľajú niektorí podobne.

To, že v Ježiša predsa len niektorí veria, farizeji vysvetlia veľmi jednoducho. Ale tento zástup, ktorý nepozná zákon, je prekliaty! Sú to obyčajní, nevzdelaní ľudia, ktorí navyše nepoznajú Mojžišov zákon, teda Písmo. Nimi farizeji zvysoka pohŕdajú. Čiže tí, ktorí niečo znamenajú, v Ježiša neveria. Veria v Neho len tí, ktorí nič neznamenajú. Ako si len ľudia dokážu obhájiť svoju neveru!

Ale argumenty farizejov nevydržia ani chvíľu. Nikodém, jeden z nich, jeden z popredných mužov medzi Židmi (Jn 3:1), sa postaví na Ježišovu obhajobu. Na rozdiel od zástupu, ktorý nepozná zákon, Nikodém je dobrým znalcom zákona, na ktorý sa odvolá: Či azda náš zákon súdi človeka skôr, než ho vypočuje a zistí, čo robí? Odsúdiť niekoho bez vypočutia znamená odsúdiť ho na základe svojich predsudkov. Toho sa dopúšťajú farizeji.

Nikodém tu urobí dôležitý krok. Prvý krok urobil vtedy, keď bol predtým za Ježišom. Druhý krok urobí teraz, keď vystúpi z radu tých, ktorí nenávidia Ježiša. Koľko pritom riskuje! Tretí krok urobí, keď sa prizná k ukrižovanému Ježišovi a spolu s Jozefom z Arimatie Ho pochová. Niekomu cesta k viere trvá dlhšie, inému kratšie. Na tom až tak nezáleží. Dôležité je, aby nezostal stáť na polceste.

Pane, chráň nás pred tým, aby sme sa nenechali ovládať predsudkami!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.