Aktuálne témy

9 vecí, ktoré by sme mali vedieť o sekulárnom humanizme

Organizácia kaplánov Harvardovej univerzity zvolila za svojho budúceho prezidenta ateistu a sekulárneho humanistu Grega Epsteina. Okrem funkcie hlavného kaplána Epstein pôsobí aj ako humanistický kaplán na Harvarde a Massachusettskej technickej univerzite. Medzinárodný inštitút pre sekulárny humanistický judaizmus ho vysvätil za humanistického rabína.

Prečítajte si deväť vecí, ktoré by ste mali vedieť o sekulárnom humanizme.

1. Slovné spojenie „sekulárny humanizmus“ vymysleli kresťania.

Predpokladá sa, že toto slovné spojenie začali používať v 30. rokoch 20. storočia anglikánski kňazi. William Temple, arcibiskup z Canterbury, v roku 1943 varoval, že „sekulárny humaniznus,“ ktorý chce zachovať kresťanské hodnoty bez kresťanskej viery ohrozuje a podkopáva kresťanstvo. Do 60. rokov 20. storočia si tento termín osvojili humanisti, ktorí sa považovali za sekulárnych. Dnes väčšina skupín, ktoré sa stotožňujú s princípmi tohto názoru, nepoužíva slovo sekulárny a označujú sa len ako humanisti.

2. Sekulárny humanizmus pochádza z agnosticizmu/ateizmu.

Humanizmus mal v posledných storočiach mnoho podôb, vrátane kresťanského humanizmu, židovského humanizmu a všeobecnejšieho náboženského humanizmu. Sekulárny humanizmus sa odlišuje tým, že sa hlási k neteizmu. Podľa definície Free Inquiry, ktorú vydala Rada pre sekulárny humanizmus, „sekulárny humanizmus začína ateizmom (absenciou viery v božstvo) a agnosticizmom alebo skepticizmom (epistemologickou opatrnosťou, ktorá odmieta transcendentnú realitu kvôli nedostatku dôkazov).“

3. Sekulárny humanizmus je etický systém zameraný na človeka.

Aj keď neexistuje všeobecná definícia sekulárneho humanizmu, existuje všeobecná zhoda medzi kritikmi aj prívržencami, že ide o etický systém zameraný na človeka. Apologét Francis Schaeffer v knihe A Christian Manifesto píše: „Musíme pochopiť, o čom hovoríme, keď používame slovo humanizmus. Humanizmus znamená, že človek je mierou všetkých vecí.“ Mnohí sekulárni humanisti by so základom tejto definície súhlasili. Ako hovorí Rada pre sekulárny humanizmus: „Keďže nás žiadna transcendentná moc nezachráni, sekulárni humanisti trvajú na tom, že ľudia musia prevziať zodpovednosť sami za seba.“ Sekulárny humanizmus definuje ako „komplexný nenáboženský životný postoj, ktorý zahŕňa naturalistickú filozofiu, kozmický pohľad zakorenený vo vede a konzistentný etický systém.“

4. Krédom sekulárneho humanizmu je Amsterdamská deklarácia.

Počas prvého svetového kongresu humanistov, ktorý sa konal v Holandsku v roku 1952, zhromaždenie prijalo tzv. Amsterdamskú deklaráciu. Pri príležitosti 50. výročia kongresu zhromaždenie jednomyseľne prijalo uznesenie, ktoré deklaráciu aktualizuje a označuje sa Amsterdamská deklarácia 2002.

K základom moderného humanizmu patria tieto princípy:

  • Humanizmus je etický.
  • Humanizmus je racionálny.
  • Humanizmus podporuje demokraciu a ľudské práva.
  • Humanizmus trvá na tom, že osobná sloboda sa musí spájať so spoločenskou zodpovednosťou.
  • Humanizmus je odpoveďou na rozšírený záujem po alternatíve k dogmatickému náboženstvu.
  • Humanizmus si cení umeleckú tvorivosť a predstavivosť a uznáva transformačnú silu umenia.
  • Humanizmus je životný postoj zameraný na maximálne možné naplnenie prostredníctvom rozvíjania etického a tvorivého života a ponúka etické a racionálne prostriedky na riešenie súčasných problémov.

5. Šťastný človek je medzinárodným symbolom sekulárneho humanizmu.

V roku 1965 usporiadala Britská humanistická asociácia (dnes známa ako Humanists UK) súťaž o návrh loga. Víťazný návrh Dennisa Barringtona bol pôvodne známy ako Happy Man (šťastný muž), ale neskôr ho premenovali na Happy Human (šťastný človek). Hoci Humanists UK vlastnia ochrannú známku na originálny symbol Happy Human, pôvodný návrh z roku 1965 sprístupnili pre humanistické organizácie na celom svete.

6. V Spojených štátoch je sekulárny humanizmus právne považovaný za náboženstvo.

Mnohí sekulárni humanisti popierajú, že ich systém viery je náboženstvo. Ale v roku 2014 federálny okresný súd vyhlásil, že „podľa doložky o zriadení je sekulárny humanizmus náboženstvom.“ V rozhodnutí Torcaso v. Watkins z roku 1961 súd uviedol, že doložka o zriadení zabraňuje pomáhať „tým náboženstvám, ktoré sú založené na viere v existenciu Boha, aj tým, ktoré sú založené na inej viere.“ V poznámke pod čiarou súd objasnil, že toto pravidlo sa vzťahuje aj na „náboženstvá v tejto krajine, ktoré neučia to, čo sa všeobecne považuje za vieru v existenciu Boha …  budhizmus, taoizmus, etická kultúra, sekulárny humanizmus a iné.“

7. Harvard bol prvou americkou univerzitou s humanistickým kaplánom.

Bývalý rímskokatolícky kňaz a kaplán Thomas Ferrick túžil slúžiť ako kaplán pre neveriacich študentov na Harvarde. Na Harvard nastúpil v roku 1974 ako prvý humanistický kaplán v čase, keď mala univerzita kaplánov len pre protestantov, židov a katolíkov. Ferrick pôsobil v tejto funkcii až do odchodu do dôchodku v roku 2005, keď túto funkciu odovzdal Gregovi Epsteinovi. V roku 2018 sa Epstein tiež stal humanistickým kaplánom na MIT. V súčasnosti humanistickí kapláni pôsobia na ďalších školách, napríklad na American University, Columbia, New York University, Rutgers, Stanford a University of Central Florida.

8. V Škótsku je počet humanistických svadieb vyšší ako počet kresťanských.

V Spojenom kráľovstve sú humanistické manželstvá právne uznané v Škótsku, Írsku, Severnom Írsku a na Normanských ostrovoch, ale nie v Anglicku a Walese. V roku 2019 tvorili humanistické manželstvá 23% manželstiev v Škótsku, zatiaľ čo kresťanské manželstvá tvorili 22 %. V Írsku bolo približne 9% legálnych manželstiev humanistických.

9. Sekulárny humanizmus je najnovšou vetvou judaizmu.

Sekulárny humanistický judaizmus (niekedy známy ako humanistický judaizmus) je odnož judaizmu, ktorá nenachádza zmysel v uctievaní Boha. Humanistickí židia slávia tradičné židovské sviatky, ale bez nadprirodzených prvkov. Humanistický judaizmus nie je teistický a vychádza z presvedčenia, že judaizmus je viac ako náboženstvo (považujú ho za kultúru židovského národa) a veria, že zdroj sily na riešenie ľudských problémov sa nachádza v človeku.

Rabín Sherwin Wine (1928-2007) založil v roku 1963 prvé humanistické židovské spoločenstvo a v roku 1969 pomohol založiť Spoločnosť pre humanistický judaizmus. Podľa rabína Paula Golina sa k Spoločnosti pre humanistický judaizmus v Severnej Amerike hlási takmer 30 komunít, vrátane Chicaga, Detroitu, Los Angeles, New Yorku, Minneapolisu, Toronta a Washingtonu.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Joe Carter

je redaktorom Spoločenstva evanjelia (TGC USA), autorom a spoluautorom viacerých publikácií. Slúži zároveň aj ako kazateľ.