Kresťanský život

Ako hovoriť s deťmi o sexe

Sex je jednou z najdôležitejších tém, o ktorých by sa rodičia s deťmi mali rozprávať. Ale je to aj poriadny strašiak.

Ako sa o tom vôbec začať rozprávať? A kedy? Koľko toho už vedia? Do akej hĺbky by sme mali zájsť? Odkladali sme to pridlho?

Tu sú štyri tipy od dvoch párov rodičov detí rôzneho veku na to, ako prejsť od trápneho rozhovoru k užitočnému.

1. Zasaďte úder skôr ako to spraví kultúra

Naivita vášho dieťaťa ohľadom sveta sexu sa skončí. A tu prichádza jedna veľmi dôležitá otázka: skončí rýchlo a šokujúco niekde na ihrisku, alebo pokojne v bezpečí domova?

Dnešné deti vyrastajú vo vysoko sexualizovanej spoločnosti, v ktorej sú vystavené sexuálnemu jazyku, obrazom a správaniu oveľa skôr než sú vývojovo pripravené tieto veci spracovať. Väčšina detí o sexe počúva od svojich rovesníkov vo veku okolo 8 rokov (3. ročník ZŠ). Priemerné dieťa sa stretne s pornografiou vo veku okolo 10 – 11 rokov (5.-6. ročník ZŠ).

Kultúra bude našim deťom rozprávať o sexe od veľmi mladého veku. Nijako sa nevyhneme tomu, že naše deti budú formované a ovplyvňované tým, čo kultúra okolo nich o sexe hovorí. No môžeme sa vyhnúť tomu, aby kultúra bola dominantnou silou v sexuálnej formácii našich detí. Ako rodičia sme dostali privilégium byť expertami, ktorí môžu formovať porozumenie našich detí a preto by sme sa tejto úlohy nemali vzdávať v prospech rozhovorov v školskej jedálni, či v prospech toho, čo im povie internet, televízia a filmy.

A dobrá správa je, že nikdy nie je neskoro začať.

2. Vytvárajte príležitosti na rozhovor

Viesť s našimi deťmi rozhovor o sexe nie je jednorazová záležitosť, ktorú si potrebujeme splniť. Naopak, rozhovory musia začať a potom pokračovať. Rozhovor typu „raz a stačilo” môže byť pre naše deti príliš intenzívny a zatvára pre nich možnosti prísť k nám neskôr s ďalšími otázkami. Jednoduché vysvetlenia počas dlhšieho obdobia preniknú hlbšie a budujú dôveru. Začnite sa teda rozprávať skoro a budujte váš vzťah aj rozhovormi na túto tému.

Tieto rozhovory si nevyžadujú špeciálnu pozornosť a príležitosť. Môžu prísť, keď budete deti ukladať spať, keď budete spolu sedieť na gauči, či pri večeri. Nám sa tieto rozhovory najčastejšie dejú, keď sme „uväznení v aute.” Možno je to preto, že sa odtiaľ nedá odísť. Možno preto, že nemusíme udržiavať očný kontakt. Uvedomte si, ktoré momenty sú pre vašu rodinu vhodné na takéto rozhovory a nenechajte si ujsť dobré príležitosti rozprávať sa.

Navyše, zdieľanie veku primeraných informácií o sexe a vnášanie biblického pohľadu na sex môžu byť protiváhou nezdravým spoločenským normám sexuality a vzťahov. Štúdie hovoria, že tieto rozhovory slúžia na oveľa viac než len informovanie – pomáhajú tvoriť zdravé deti. Podľa Deborah Ruffmal, ktorá je expertkou na sexualitu teenagerov a autorkou kníh Talk to Me First: Everything You Need to Know to Become Your Kids’ ‘Go-To’ Person About Sex: „Deti, ktoré vyrastajú v rodinách, kde sa o sexualite otvorene diskutuje, nie sú len zdravšie a šťastnejšie, ale odďaľujú riskantné správanie vrátane sexuálnej aktivity do neskoršieho veku.”

Detské poznatky o bežnom živote – ich pozorovania rozdielov medzi chlapcami a dievčatami, ich komentáre o tehotných ženách, ich radosť zo svadieb, ich zvedavosť pri pohľade na nevhodné billboardy či TV reklamy – môžu byť skvelými príležitosťami na krátke rozhovory o nejakom aspekte sexu. Okrem toho môžu rodičia otvoriť rozhovory o sexe aj tým, že sa budú pýtať otvorené otázky: Aké sú podľa teba rozdiely medzi chlapcami a dievčatami? Prečo si podľa teba zatvárame dvere, keď sa kúpeme, alebo keď sa prezliekame? Čo vieš o tom, odkiaľ prichádzajú bábätká? Odpovede vašich detí na tieto otázky vám pomôžu dozvedieť sa, koľko toho už vedia – a čo sa budú musieť naučiť.

Takže, ako zistíme, či sa nám podarilo začať skutočnú diskusiu? Tak, že sa deti začnú pýtať otázky.

3. Bude to trápne, len keď to spravíte trápnym

Témy na rozhovor nie sú trápne, to len ľudia sa pri nich cítia trápne. Rozprávať sa s našimi deťmi o sexe môže byť trápne, lebo sex je veľmi osobná a privátna téma. Môže to byť trápne, lebo veľa ľudí cíti vinu za sexuálne hriechy, ktoré spáchali, alebo hanbu a bolesť kvôli sexuálnym hriechom, ktoré boli spáchané na nich. Naša vlastná hanba a vina robia tieto rozhovory trápnymi – a to je presne to, čo náš Nepriateľ chce. Pocit trápnosti vytvára bariéry, ktoré ničia ten typ dôvery, ktorú naše deti potrebujú a túžia voči nám mať.

Predstavte si cestu k zdravému rozhovoru. Pocit trápnosti je tá priekopa po oboch stranách cesty.

Napravo je trápnosť z toho, keď toho deťom ponúkneme menej ako potrebujú. Tento druh trápnosti uzatvára diskusie vetami ako „Na to si ešte príliš malý.” Alebo „Kde si o tom počula?” Zostaňte pokojní, usmejte sa a povedzte im, že sa pýtajú dobrú otázku a že ste radi, že sa rozhodli opýtať sa práve vás.

Naľavo je zase trápnosť z toho, keď deťom dáme viac ako práve potrebujú. Mali by sme chcieť odpovedať deťom na to, na čo sa práve pýtajú a nie na to, čo si myslíme, že sa pýtajú. Keď sa štvorročné dieťa spýta na to, odkiaľ sú bábätká, je to niečo úplne iné, ako keď sa na to isté opýta osemročné dieťa. Povedať priveľa môže rozhovoru ublížiť rovnako ako povedať primálo.

4. Povedzte im lepší príbeh

Pravdepodobne najväčšou chybou, ktorú rodičia robia, je, že tému sexu stavajú do pozície nebezpečnej témy plnej varovaní a nie Bohom ustanovenej oslavy. Naše deti budú mimo našich domov počúvať o prístupe k sexu, ktorý podporuje neistotu, hanbu a sebeckosť. No aj v niektorých kresťanských domácnostiach, ktoré to myslia dobre, často počujú len: „Sex je zlý, kým sa nevydáš/neoženíš – a potom sa stane dobrým!”

No existuje aj lepší pohľad. Boh stvoril sex pre naše potešenie a pre naše dobro a preto je dôvod ho oslavovať. Oslavujeme zázrak života, oslavuje aspekt jednoty v manželstve, oslavujeme to, že sex nám pomáha milovať a vážiť si jeden druhého viac, oslavujeme to, ako je fyzicky príjemný a oslavujeme to akým spôsobom je sex obrazom reality evanjelia.

A tak ako je to s každým iným dobrým darom, existujú spôsoby ako ho využiť čo najlepšie a aj spôsoby ako ho zneužiť.

Nehovoriť s našimi deťmi o sexe, keď vyrastajú v hyper-sexualizovanej kultúre je ako vypustiť ich bez akejkoľvek prípravy do príbehu, kde „si každý môže vybrať svoje vlastné dobrodružstvo” a ktorý je skôr niečo hororom s tragickým a mätúcim koncom ako príbehom celistvosti, radosti a pokoja. Naopak, rozprávať sa s nimi o sexe je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako našim deťom môžeme my rodičia prejaviť lásku. Prináša to príležitosti vysvetliť im, prečo Boh stvoril dar sexu, ako sex môže byť hnacou silu lásky aj ubližovania a aj príležitosti na rozhovory o tom, akú dôležitú úlohu má sex v Božom stvoriteľskom pláne.

Mamy a otcovia, máme oveľa väčší vplyv ako sme si doteraz mysleli. Budeme – či už v dobrom alebo v zlom – výrazne ovplyvňovať emocionálny, duchovný a psychologický vývoj našich detí v otázkach sexu. Buďme dobrými správcami tohto privilégia.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/kids-lets-talk-about-sex/

Jim and Angela Davis

sú manželia a rodičia štyroch detí. Jim je kazateľom v Orlande. Spoločne slúžia ako rečníci na konferenciách pre manželské páry.

Jim and Angela Davis tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články