Biblia a teológia

Aký je najzásadnejší problém, ktorý evanjelium rieši?

Je evanjelium v zásade o uspokojovaní našich potrieb? O napĺňaní našej túžby po zmysle? O transformácii spoločnosti? Má nás naučiť žiť lepší život? Pomáhať chudobným? Má nás urobiť bohatými a zdravými?

Všetky tieto myšlienky o evanjeliu sa spájajú do jedného problému a naznačujú: „O tom to evanjelium je!“ Naozaj je niektorá zo spomenutých vecí podstatou toho, o čom je evanjelium? Je niektorá z týchto vecí základným problémom, ktorému sa evanjelium venuje?

Biblia hovorí: „Nie, žiadna z nich.“ Biblia jasne učí, že základným problémom ľudstva je náš hriech a Boží hnev voči nášmu hriechu.

Kto odolá jeho zlosti? Kto obstojí pred páľavou jeho hnevu? Jeho prchkosť sála ako oheň, až skaly pred ním pukajú. Nahum 1:6

Boží hnev sa totiž zjavuje z neba proti každej bezbožnosti a nespravodlivosti ľudí, ktorí nespravodlivosťou prekážajú pravde. Rimanom 1:18

Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami, lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Efezanom 5:6

Králi zeme, veľmoži, vojvodcovia, boháči, mocnári i všetci otroci aj slobodní sa ukryli do jaskýň a medzi bralá vrchov. A volali vrchom a bralám: „Padnite na nás a ukryte nás pred tvárou Sediaceho na tróne a pred hnevom Baránka, lebo nadišiel veľký deň ich hnevu. A kto môže obstáť?“ Zjavenie 6:15-17

Boží hnev voči nášmu hriechu je základným problémom, ktorému sa evanjelium venuje. Ježiš zomrel na kríži ako zmierenie, obeta, ktorá odvracia Boží hnev (Rim 3:25; 1Jn 2:2, 1Jn 4:10), aby sme boli spasení skrze vieru v neho.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: 9Marks

Témy:

9Marks

je služba zameraná na vystrojovanie vedúcich cirkevných zborov biblickou víziou a praktickými prostriedkami, aby tak zjavovali Božiu slávu národom prostredníctvom zdravých cirkví.