Biblia a teológia

Ako vznikla Biblia?

Nevznikla Biblia tak, že cirkev ako mafia vytvorila akýsi súpis dokumentov, skrze ktoré utláčala ľudí, ktorí ešte nevedeli čítať, písať, neboli vzdelaní a cirkev ich tak mohla ľahko ovládať?
A ako vôbec môžeme dôverovať tomu, že Boh bude hovoriť skrze nejakú knižku?

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.