Téma - Starnutie

Ars moriendi

Ars Moriendi (Umenie zomierať) je literárnym žánrom z obdobia 15. storočia, ktorého cieľom bolo vystrojiť rodinu zomierajúceho k vyprevadeniu...

Umenie zomierať

Tento nanonepriateľ nám pripomenul gigaproblém: smrť. Ten posledný nepriateľ, no aj to posledné tabu. O smrti sa predsa nehovorí. Nie je to tak?