Biblia a teológia

Sloboda v Kristovi

Jedna z mojich najobľúbenejších kapitol v Biblii je 6. kapitola Listu Rimanom. List Rimanom 6 som prvýkrát počul vysvetľovať v seminári. Profesor nás previedol touto kapitolou a počas toho, ako to robil, môjho srdca a mysle sa začala zmocňovať skutočná radosť a pokoj. Bol to jeden z tých momentov, keď som si želal, aby hodina trvala večne a zároveň sa čo najskôr skončila. Keď sa hodina skončila, vybehol som z dverí, vynechal som ďalšiu hodinu a utekal domov, aby som so svojou manželkou prešiel (alebo presnejšie povedané „prebehol“) cez List Rimanom 6. Bola láskavá a počúvala, ako sa jej mladý manžel, študent seminára, zachvátený horlivosťou a nadšením, ponáhľa s vyučovaním Listu Rimanom 6. Poučenie sa v tej chvíli pravdepodobne stratilo, ale ja som sa jednoducho musel s niekým podeliť o toto nové poznanie.

Pravda, ktorá sa mi v ten deň otvorila, bola, že som nielen oslobodený od viny hriechu, ale aj od jeho vlády a moci. Pavol v liste Rimanom 6 používa „kráľovský“ jazyk (t. j. panstvo, vláda, pod atď.). Pritom hriech personifikuje, akoby to bol kráľ sediaci na tróne. V ten deň ma zasiahlo, že tam, kde kedysi na tróne môjho srdca a života sedel hriech, teraz sedí milosť. V Kristovi už hriech nie je mojím panovníkom. Už nie je mojím pánom. Už nie som otrokom hriechu, ktorý musí poslúchať každé jeho lákadlo a príkaz. Som oslobodený.

Naša novonadobudnutá sloboda v Kristovi je jednou z najoslobodzujúcejších doktrín kresťanskej viery. A my potrebujeme mať plný pohľad na túto slobodu a porozumieť jej. V reformovanom spoločenstve sa v poslednom čase kladie veľký dôraz na slobodu, ktorú máme v Kristovi od viny za hriech. Vďaka Bohu! To je v našom hlásaní a vyučovaní evanjelia veľmi dôležité. Ale s rovnakou dôraznosťou si navzájom pripomínajme, že sme boli oslobodení aj od vlády a moci hriechu. To je rovnako dôležité pre naše kázanie a učenie evanjelia.

V Kristovi som bol oslobodený od viny hriechu, ale nielen od nej. Bol som oslobodený aj od jeho vlády a moci. Keď premýšľame o evanjeliu, hovoríme o ohlasovaní evanjelia a povzbudzujeme sa navzájom v evanjeliu, musíme pamätať na to, že evanjelium ohlasuje, že sme v Kristovi oslobodení od hriechu – od jeho viny, jeho vlády a jeho moci. Učme, hlásajme a povzbudzujme sa navzájom v celom spektre našej slobody od hriechu v Kristovi. Aká radosť, pokoj a zbožný život vychádzajú z takéhoto poznania!

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).