Biblia a teológia

Čím sa kresťanstvo kategoricky odlišuje od iných náboženstiev?

Kevin DeYoung

je americký teológ, spisovateľ a kazateľ. Je zároveň jedným z členov Rady Spoločenstva evanjelia v USA (The Gospel Coalition).