Biblia a teológia

Bohatstvo a Božie požehnanie?

Aj vy sa občas zamýšľate nad otázkami typu:

Má Boh radšej bohatých ako chudobných?
Prečo sa zdá, že Boh žehná viac neveriacich ako veriacich?
Je bohatstvo Božie požehnanie?
Je bohatstvo prejavom Božej priazne a lásky a naopak chudoba je prejavom nedostatočnej duchovnej zrelosti? 
Je úspech, bohatstvo a zdravie známkou skutočnej viery?

V tomto videu nám Vašek Andrš pomáha hľadať odpovede na tieto otázky v Písme.

Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.