Biblia a teológia

„Chcem, aby jedine Písmo bolo kráľom“

Kto je rozhodcom, prostredníctvom ktorého človek dospeje k riešeniu, čo keď sú výroky cirkevných Otcov protirečivé?

Tu sa musíme skloniť pred rozsudkom Písma. Lenže to sa nemôže stať tam, kde nepriznáme Písmu prvé miesto vo všetkom, aby Písmo samo bolo najmúdrejšie, najdostupnejšie, najzrozumiteľnejšie, ktoré samo seba vykladá, ktoré všetky slová zachováva, rozsudzuje a objasňuje….

„Chcem, aby jedine Písmo bolo kráľom.“
(Martin Luther, WA, VII, s. 96nn)

Martin Luther

Martin Luther tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články