Biblia a teológia

Prečo Ježiš prišiel?

Ján Henžel

- kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia