Biblia a teológia

3. apríl

Asi po hodine ktosi iný tvrdil: Naozaj, aj ten bol s ním. Veď je Galilejčan. Ale Peter povedal: Človeče, neviem, čo hovoríš. A vtom, skôr ako to dohovoril, zaspieval kohút. Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: Skôr, ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš. Peter vyšiel von a žalostne sa rozplakal.

Lukáš 22:54-62

Nič horšie by sa Petrovi nemohlo stať ako to, keby bol na dvore veľkňaza obstál. Ešte viac by ho to utvrdilo v jeho pýche. Posadilo by ho to „na koňa“. Vidíš, Pane? Či som Ti nehovoril, že ja obstojím, že nezapriem? Že nie som ako ostatní? A Ty si mi neveril! Možno takto by vyzeral Petrov prvý rozhovor s Ježišom po vzkriesení. Vieme však, že to tak nebolo. Peter zlyhal. A nemohlo sa mu stať nič lepšie. Bola to jediná cesta, ako mohol dôjsť k sebapoznaniu. Vďaka tomuto zlyhaniu zomrel starý Peter, človek, na ktorého bol Peter taký pyšný. Vďaka tomu sa narodil nový Peter, človek, ktorého si Pán mohol použiť. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov.

Slúžiť druhým môže len ten, kto sám žije z Božieho odpustenia. S ich slabosťami môže zaobchádzať len ten, kto si je vedomý svojich vlastných slabostí. Zlyhania druhých môže riešiť len ten, kto má skúsenosť s vlastnými zlyhaniami. Petrovo zlyhanie bolo potrebnou kvalifikáciou pre službu bratom.

Ježiš buduje svoje kráľovstvo z ľudí, ktorí prežili svoju smrť pod krížom. Peter na Veľký piatok prežil, že smrť, ktorou zomrel, znamená jeho koniec. Ale na Veľkonočnú nedeľu pochopil, že smrť, ktorou Kristus zomrel, znamená jeho nový začiatok. Kristova smrť sa pre Petra stala bránou k novému životu. Lebo Kristus vo svojej smrti niesol všetko, čo viedlo k Petrovej smrti. Niesol jeho zlyhanie, pýchu, všetku jeho vinu.

Petrovo zlyhanie odhalilo veľa pliev. A to bolo dobre. Ale odhalilo i vieru, za ktorú Ježiš prosil, aby nezahynula. Petrov príbeh nám tak hovorí, že si nemôžeme dôverovať ani v našich najsvetlejších chvíľach. Ale že si nemusíme zúfať ani v našich najtemnejších chvíľach, pretože je tu pre nás odpustenie.

Pane, ďakujeme, že si vo svojej smrti niesol  všetku vinu a biedu nášho života!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal