Biblia a teológia

Je evanjelikálna teológia relevantná pre dnešného človeka?

Prednáška odznela na teologickej konferencii usporiadanej pri príležitosti 30. výročia vzniku Katedry teológie a katechetiky v Banskej Bystrici.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB