Biblia a teológia

Odpadnutie od viery

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB