Kresťanský život

Najdôležitejšia otázka pre absolventov

Je tu obdobie maturít a promócií. Študenti končiaci štúdium na celom svete dostávajú tie isté predvídateľné otázky, ktoré často vyvolávajú obavy.

Aké máš plány po ukončení štúdia? Na akú vysokú školu alebo študijný program sa hlásiš? Kde budeš pracovať po skončení štúdia? Kde budeš bývať? Čo dúfaš, že budeš robiť so svojím titulom?

Na týchto otázkach nie je nič zlé. Sú dôležité. Nie sú však tou najdôležitejšou otázkou. V skutočnosti je najdôležitejšou otázkou tá, ktorú sa väčšiny absolventov bohužiaľ nikto neopýta.

Najdôležitejšia vec

V 1. liste Timotejovi píše Pavol Timotejovi, mladému mužovi, ktorý práve nastúpil do svojej prvej kazateľskej služby v prosperujúcom a známom zbore v Efeze. V celom liste Pavol varuje pred falošnými učiteľmi, zdôrazňuje nadradenosť evanjelia a jeho dôsledky pre cirkev a stanovuje jasné očakávania pre úrady starších a diakonov. Potom sa vo 4. kapitole začne byť osobnejší.

Pozornosť presúva na svoje očakávania od Timoteja ako osoby. Okrem iného Timoteja nabáda, aby sa cvičil „v zbožnosti“ (v. 7), bol „pre veriacich vzorom“ (v. 12) a dával „pozor na seba a učenie“ (v. 16).

Pavol sa nezaujíma len o to, čo Timotej robí, ale aj o to, kým sa Timotej stáva.

Hovorí sa, že učíš to, čo vieš, ale replikuješ to, čím si. Pavol to vie a chce, aby to vedel aj Timotej. Záleží mu na tom, akým človekom sa Timotej stane, pretože vie, že to v konečnom dôsledku ovplyvní, akými ľuďmi sa stanú Efezania.

Nielen pre pastorov

Pavlova rada sa netýka len pastorov, ale aj bežných učeníkov. Pavol hovorí galatským kresťanom, že pre nich trpí „pôrodné bolesti, kým vo vás nebude stvárnený Kristus“ (Ga 4:19). Koloským kresťanom hovorí, že jeho cieľom je, „aby sme každého človeka predviedli pred Boha ako dokonalého v Kristovi“ (Kol 1:28). Rímskym kresťanom hovorí, že „všetky veci slúžia na dobro tým, čo milujú Boha… aby boli podobní obrazu jeho Syna“ (Rim 8:28-29).

Pavlovi ide predovšetkým o to, kým sa veriaci stávajú v Kristovi. Pre maturantov (a všetkých kresťanov) to znamená, že najdôležitejšie na vás nie je to, čím sa živíte, kde bývate alebo koľko ste toho v živote dosiahli.

Najdôležitejšie na vás je to, kým ste a kým sa stávate v Kristovi.

Otázka

Takže vy, ktorí práve končíte štúdium:

Keď sa zamestnáte, nezohľadňujte len plat a výhody. Položte si otázku: „Akým človekom sa stanem, ak sa vyberiem touto kariérnou dráhou?“

Keď si vyberáte miesto na bývanie, nezohľadňujte len okolie a kvalitu reštaurácií a parkov. Pýtajte sa sami seba: „Je tu cirkevný zbor, v ktorého spoločenstve sa môžem formovať, aby som sa viac podobal Kristovi?“

Keď si vytvárate nové priateľstvá a budujete nové spoločenstvo, nevyhľadávajte len ľudí, ktorí majú rovnaké záujmy, politiku alebo demografiu. Pýtajte sa sami seba: „Akým človekom by som sa mohol stať, ak by som sa zaviazal tomuto spoločenstvu?“

Keď hľadáte potenciálneho partnera, s ktorým by ste mohli chodiť a neskôr sa za neho vydať, nehľadajte len chémiu a kompatibilitu. Opýtajte sa: „Kým budem o 10 rokov, ak vstúpim do tohto vzťahu?“

Keď čelíte etickej dileme v práci, toxickému šéfovi alebo iným výzvam, ktoré prichádzajú s „dospelosťou“, nehľadajte len východisko. Pýtajte sa sami seba: „Ako bude moja reakcia na túto situáciu formovať a meniť to, kým sa stanem?“

Keď sa po desiatkach rokov obzriete späť na svoj život, tá vec, ktorú budete najviac buď ľutovať, alebo za ňu ďakovať, bude to, kým ste sa stali ako človek. Nenamýšľajte si, že vaša formácia sa bude diať sama od seba. Nebude. Duch Svätý vo vás pôsobí posvätenie a zrelosť, ale robí to prostredníctvom vašej ochoty, poslušnosti a zámeru dať sa formovať.

Takže, absolvent, začni sa pýtať teraz a nikdy sa neprestávaj pýtať: „Kým sa stávam?“ Je to jediná otázka, ktorú vám nikto iný nepoloží, ale je to jediná otázka, ktorú si nemôžete dovoliť nechať bez odpovede.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Trevor Nashleanas

Trevor Nashleanas tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články