Kresťanský život

3 nebezpečenstvá z úspešnej vakcíny

Naše spravodajské kanály sú plné povzbudivých výsledkov testovania potenciálnych vakcín proti COVID-19. Ja musím začať tento protikultúrny článok zdôraznením, že naozaj dúfam, že dostaneme účinnú vakcínu. Dúfam tiež, že ju dostaneme čoskoro. Dúfam, že bude k dispozícii nielen v mojej krajine, ale na celom svete.

Jej prínosy sú jasné a mnohé. Predovšetkým zachráni životy. Život je dobrá vec a zachrániť život je dobrý cieľ. Vakcína tiež poskytne úľavu pre mnohých, čo trpia mentálnymi problémami z dôvodu uzavretosti a iných COVID-ových obmedzení.  Pomôže k úniku z domáceho násilia a návratu k vzdelávaniu miliónom žiakov a študentov. Veľmi túžime, aby sa to všetko už skončilo. Súcítime zvlášť s mladými ľuďmi, ktorí platia – a asi dlho budú platiť – náklady všetkého tohto utrpenia.

Aká to bude radosť môcť znovu slobodne stretávať bratov a sestry v Kristovi, spievať spolu z celého srdca chválospevy a robiť spolu všetko to, k čomu nás Nová zmluva povzbudzuje! Sekulárna spoločnosť nedokáže pochopiť hĺbku bolesti, ktorú súčasné obmedzenia spôsobujú našej duši. Ak vakcíny umožnia reštart, tak: haleluja!

A potom budeme môcť stretnúť našich drahých príbuzných, tráviť čas s priateľmi a obnoviť pohostinnosť v našich domácnostiach. Takže, samozrejme, všetci túžime po úspešnej vakcíne. Nech príde čím skôr.

Keď som nad tým premýšľal, uvedomil som si tri nebezpečenstvá, pred ktorými nás Biblia v súvislosti s úspešnou vakcínou varuje. Domnievam sa, že tieto varovania sa v našich spravodajských kanáloch neobjavujú.

Nebezpečenstvo č. 1: Nenecháme, aby nás Božia láskavosť viedla k pokániu

Domnievam sa, že pandémia je ďalším Božím varovaním pred prichádzajúcim súdom, lebo žijeme vo svete, nad ktorým je čistý, svätý a spravodlivý Boh oprávnene nahnevaný. To neznamená, že hrozná choroba je vždy osobným trestom za konkrétny hriech. Ježiš tvrdo naprával tých, ktorí si to mysleli (napr. Jn 9:1-3). Lenže pre všetkých nás je to varovaním, že ak sa nebudeme kajať, tak aj my zahynieme (Lk 13:1-4). Hrozný refrén, ktorý sa opakuje v knihe Zjavenia (napr. Zj 16:9,11) o ľuďoch, ktorí trpeli súdy, ale sa nekajali, by mal viesť ku pokániu nás. To, že Boh ihneď netrestá všetky naše hriechy, je jeho láskavosťou, ktorá by nás mala viesť k pokániu (Rim 2:4). Pandémia je slovami C. S. Lewisa „prísnym milosrdenstvom“, lebo nás varuje pred príchodom horšieho, a preto ukazuje naliehavú potrebu obrátiť sa k Bohu.

Kresťanský básnik William Cowper premýšľal o nešťastí na Sicílii v 18. storočí asi takto: „Boh si môže zvoliť znamenie. Ak on chce, môže trestať menej zlých, aby varoval horších. Ak neušetril ich, tak tras sa ty, oveľa vinnejšie Anglicko, lebo neušetrí ani teba!“

Ja vo svojej krajine nepozorujem, žeby COVID-19 viedol našu spoločnosť ku kajúcej bázni pred Bohom. Nevidím to ani v cirkvách. A čo je zo všetkého najhoršie, nevidím to ani vo svojom vlastnom samospravodlivom ľahostajnom srdci. Keď toto píšem, hovorím sám sebe: Christopher, potrebuješ sa denne kajať zo svojich hriechov a vzhliadať na Kristovo milosrdenstvo. Príliš často je totiž mojou prvotnou reakciou – a hovorím to na svoje zahanbenie – šomranie, kritika vlády, či sebaľútosť. Kiež by mi Boh bol milostivý a pohol mňa, pohol naše cirkvi a pohol naše národy k hlbokému pokániu!

Nebezpečenstvo č. 2: Posilní našu pýchu a nebudeme ďakovať Bohu

Akí úžasne šikovní sú vedci vo farmaceutickom priemysle! Ich vynaliezavosť, usilovnosť, vytrvalosť a neuveriteľná tvorivosť tých, čo vyvíjajú vakcíny, je jednoducho úžasná. Je skvelé pozorovať celý proces, ktorý napreduje tak rýchlo – a v tejto chvíli to vyzerá – úspešne.

A predsa – ani to sa nedozvieme zo spravodajských kanálov – každý detail ich schopnosti, každá kalória energie, každý záchvev ich múdrosti pochádza od ich Stvoriteľa z jeho milosti. Rovnako ako pyšní Korinťania, aj oni potrebujú uznať, že nemajú nič, čo by neboli dostali (1Kor 4:7). Bude preto veľmi dobre, keď popri modlitbách za nové pokánie, budeme ďakovať Bohu za jeho veľké milosrdenstvo v tom, že daroval vedcom dary a zdroje, aby vyrobili vakcínu.

Nebezpečenstvo č. 3: Posilní náš pocit istoty pre budúcnosť

Všeobecne sa očakáva, že keď dostaneme vakcínu, môžeme sa šťastne vrátiť do normálu. Iste, niektoré veci sa asi zmenia trvale. Oveľa viac budeme pracovať na diaľku, zmenia sa biznis centrá a podobné veci. Ale vo všeobecnosti budeme môcť pokračovať tam, kde sme prestali, však? Zasa budeme bezpeční, nie?

Je to nebezpečný nezmysel! Samozrejme, že nebudeme bezpeční. Pripomína mi to šelmu, ktorej smrteľná rana bola zahojená a „celá zem sa s obdivom obzerala za šelmou“ (Zj 13:3), lenže stále to bola šelma pod Božím súdom. Keď to Ján Kalvín komentoval Ž 42:8, hovoril triezvo a ostro: „Ak by sa Bohu zapáčilo spustiť na nás príval násilia rovnako ako otvoril hlbiny vôd a vodopádov, neskončili by naše útrapy, kým by sa Boh neutíšil. Veď on má v moci ohromné a nám neznáme prostriedky na svoju pomstu proti nám.“

Možno budeme po očkovaní bezpeční pred jedným vírusom (ak nezmutuje), ale Boh „má v moci ohromné a nám neznáme prostriedky“ na vykonanie svojej pomsty proti hriešnemu ľudstvu. Takže, nepusťme svoju nádej z uzdy. Ak príde úspešná vakcína, bude to jasný znak Božej milosti. Ale nemyslime si, že už budeme ušetrení jeho súdu. Jedine smrť a vzkriesenie Krista prináša úžasné uistenie, že „už nejestvuje odsúdenie pre tých, čo sú v Kristovi Ježišovi“ (Rim 8:1).

Všetky tieto tri varovania treba počúvať vždy, keď nám Boh prejaví svoju láskavosť akýmkoľvek spôsobom. Keď sa ktokoľvek z nás vylieči z choroby, môžeme padnúť do týchto pascí. Keď lekári prídu na liečbu akejkoľvek choroby, mali by sme pamätať na tieto varovania. Avšak pandémia COVID-19 a výhľad vakcíny nás pred týmito nebezpečenstvami varuje obzvlášť.

Ja teda dúfam, že projekt vakcíny bude úspešný. Naozaj, naozaj dúfam. Aj tak sa však chcem modliť, aby nás Božia láskavosť viedla k pokániu, aby nás jeho dary pohli k vďačnosti a aby (dočasne!) uvoľnené reštrikcie nám nebránili utiekať sa pred prichádzajúcim hnevom ku Kristovi – a naliehať aj na iných, aby robili to isté.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. https://www.thegospelcoalition.org/article/3-dangers-vaccine/

Christopher Ash

je kazateľom, učiteľom a spisovateľom. Do roku 2015 slúžil ako riaditeľ Proclamation Trust’s Cornhill Training Course v Londýne. Jeho hlavným autorským projektom je čítanie, zvestovanie a modlitby Žalmov. V roku 2015 bol hlavným rečníkom na konferencii Máme čo zvestovať. Jeho prednášky z konferencie si môžete vypočuť TU.