Biblia a teológia

5. november

Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla. Jonáš bol v bruchu ryby tri dni a tri noci. Jonáš sa z brucha ryby modlil k Hospodinovi, svojmu Bohu. Hovoril: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia a on ma vypočul. Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas… Hospodin povedal rybe ,aby vyvrátila Jonáša na suchú zem.

Jonáš 2:1 – 3:11

Muž cez palubu! Tým končí Jonášov príbeh v prvej kapitole. Jonáš je hodený do mora a loď s posádkou je zachránená. Čím pokračuje jeho príbeh? Jonáš chvíľu zápasí s vlnami rozbúreného mora, pričom zúfalo volá k Bohu o pomoc: K Hospodinovi som volal zo svojho súženia. Nakoniec vysilený padá ku dnu. Keď je už presvedčený, že je to jeho koniec, Boh mu pošle záchranu v podobe veľkej ryby, ktorá ho prehltne: Z útrob podsvetia som kričal o pomoc, ty si začul môj hlas. A ešte raz: Ty si však vytiahol môj život z jamy, Hospodin, Bože môj. (v.6c)

Ryba na rozdiel od búrky nebola nástrojom súdu, ale nástrojom záchrany. Bez nej by sa Jonáš utopil. Tá istá ruka, ktorá poslala veľkú búrku, poslala i veľkú rybu. Boh preto poslal búrku, aby priviedol Jonáša k pokániu. Rybu však poslal preto, aby zachránil kajúcneho Jonáša. Prehovoril k nemu rečou súdu i rečou milosti. A tak ten, ktorý bol najprv odsúdený Bohom a hodený do mora, sa stal Bohom omilostený a zachránený z mora. Kapitola, ktorá začína slovami: Potom Hospodin prikázal veľkej rybe, aby Jonáša zhltla, končí slovami: Hospodin povedal rybe, aby vyvrátila Jonáša na suchú zem. A potom ho už vidíme na ceste do Ninive.

Boh si zaumienil, že privedie Jonáša do Ninive. A čo si zaumienil, to i uskutoční. Boh nepotrebuje mať v zálohe plán B, keby Mu náhodou nevyšiel plán A. Čo je Boží plán A v tomto príbehu? Priviesť Jonáša do Ninive. Ale tento plán narazí na problém, ktorým je Jonáš. Keď Boh prizve človeka k svojmu dielu, nastávajú problémy. Lebo my všetci sme problémoví a problematickí ľudia. Takým bol i Jonáš. Čo urobí Boh? Kapituluje pred Jonášovou neposlušnosťou? Keď nevyšiel plán A, uvedie do činnosti náhradný plán B? Nie. Boh na rozdiel od človeka si vždy vystačí s plánom A. Rozhodol sa, že privedie Jonáša do Ninive, tak ho tam aj privedie. A to i za cenu veľkej búrky.

Aj Božie zámery s nami narážajú z našej strany na prekážky. Už či je to naša neposlušnosť, ľahostajnosť alebo nezáujem. Ale Boh kvôli tomu neobetuje svoje dobré zámery s nami. Ako dobre že nie!

Pane, ďakujeme Ti, že čo si si zaumienil, to v našom živote i vykonáš!

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal