Kresťanský život

3 metódy, ktoré vás udržia v modlitbe

Ak ste ako ja, pravidelná modlitba vám ide ťažšie ako pravidelné čítanie Biblie.

Pri čítaní Biblie máte každý deň plán, miesto a konkrétny čas. Modlitba sa zdá byť väčšou výzvou. Čítame o veľkých svätcoch z dávnych čias, ktorí trávili nespočetné hodiny na kolenách v príhovorných modlitbách za iných. Prirodzene sa cítime ohromení. Po krátkom čítaní Biblie sa rýchlo pomodlíme alebo sa modlíme len „za pochodu“, v krátkych intervaloch počas dňa, pričom sa nikdy nezastavíme, aby sme venovali rozhovoru s Bohom významnejší čas alebo neprerušovanú pozornosť.

Na začiatku každého roka si prezeráme rôzne plány na čítanie Biblie, ale len zriedkavo nájdeme plány na rozvíjanie disciplíny každodennej modlitby. Nie je to preto, že by sme sa jej chceli vyhýbať. Vieme, že sa musíme modliť. Vieme, že sme k tomu povolaní. Vieme, že náš nedostatok modlitby je znakom toho, že si neuvedomujeme, ako veľmi sme závislí od Boha, a že nám vyhovuje fungovať vo vlastnej sile. Ale napriek tomu, ako z toho urobiť pravidelnú prax?

Ako človek, ktorý sa snažil byť dôsledný a pravidelný v každodennej modlitbe, vám ponúknem tri metódy, ktoré mi pomohli neprestávať sa modliť.

1. Zapisujte si svoje modlitby do denníka.

S touto praxou som začal pred viac ako 20 rokmi. Do denníka som si zapisoval udalosti dňa a denne som Pánovi podával správu o tom, čo sa udialo. Spočiatku táto prax nebola ani tak o modlitbe, ako o zaznamenávaní toho, čo sa stalo. Ale časom vo mne táto disciplína vzbudila pocit, že považujem a opisujem každý deň ako obetu Pánovi. Dlhé roky som si neviedol modlitebný denník, ale od jesene minulého roka som túto prax obnovil.

Dnes je môj modlitebný denník rovnako modlitbou, ako aj opisom dňa. Zvyčajne ráno, buď každý deň, alebo každý druhý deň, strávim približne 15 až 20 minút vypisovaním slov chvály Pánovi, vyznávaním hriechov a hanby, prosbou o vedenie a pomoc pri úlohách, ktoré ma čakajú, rozprávaním o niektorých dobrých a zlých veciach, ktoré sa stali v predchádzajúci deň, a modlitbou za všetkých, ktorých mi Boh kladie na srdce – za ľudí v cirkevnom zbore, v práci, v rodine. Písanie každodenného listu Bohu je spôsob, ako sa „nahlásiť“ – dať najavo, že som človek, ktorý potrebuje Božiu milosť, človek, ktorý skladá účty zo života, ktorý žijem.

2. Modlite sa Písmo nad svojou rodinou.

Niekedy sú ľudia frustrovaní, že keď sa modlia za svoju rodinu, len sa stále dokola opakujú. Môj návrh? Prestaňte sa snažiť byť spontánni. Namiesto toho sa naplno oprite do opakovania svojich modlitieb, ale robte to spôsobom, ktorý je biblickejší a bohatší.

Ja to robím takto. Približne raz za niekoľko mesiacov si pripravím jednostranový hárok papiera, na ktorom je odsek venovaný každému členovi našej rodiny. Prosím Pána, aby mi poukázal na potreby každého člena rodiny, a potom vyhľadám biblické pasáže, ktoré sa týkajú týchto potrieb. Biblické verše preformulujem tak, aby sa stali základom mojich modlitieb za daného člena rodiny.

Niektoré charakteristiky sa týkajú nás všetkých (modlitba Pána, blahoslavenstvá a podobne), a tak tvoria všeobecné modlitby za celú rodinu. Niektorí členovia rodiny však môžu potrebovať modlitbu za konkrétne aspekty svätosti. Možno niekto zápasí s hnevom alebo zatrpknutosťou. Možno niekto prežíva hlboký smútok. Možno váš tínedžer potrebuje ochranu pred žiadostivosťou a hriešnymi túžbami. Možno cítite bremeno za svoju dcéru, aby rástla v otvorenosti a vnímavosti voči Pánovej vôli. Nájdite biblické odkazy, ktoré hovoria o týchto potrebách, a potom na základe týchto textov napíšte konkrétne modlitby za každého člena rodiny.

Potom si každé ráno počas modlitby (alebo počas celého týždňa, ako uznáte za vhodné) prečítajte túto stránku s biblickými modlitbami. Takto sa doslova modlíte Písmo nad svojou rodinou a prosíte Boha, aby nás všetkých formoval na obraz svojho Syna. Táto prax mi pomohla udržať sa na ceste pravidelnej modlitby za mojich najbližších.

3. Modlite sa Žalmy.

Žalmy sú inšpirovanou modlitebnou knihou cirkvi. Bola to Ježišova kniha chvál.

Ak máte problémy s pravidelnou modlitbou, otvorte si Žalmy a začnite nahlas vyslovovať slová ako modlitbu k Bohu. Dovoľte, aby sa rytmus, emócie a teologické pravdy vyjadrené žalmistom stali vyjadrením vášho srdca. Nájdite si v telefóne hudobné verzie Žalmov, ktorými si naplníte zoznam skladieb. Zostaňte v Žalmoch, kým ich nespoznáte a nezamilujete si ich, a nakoniec sa tieto piesne stanú modlitbami vášho srdca. Ak si robíte starosti s tým, čo povedať, keď sa modlíte, obráťte sa k Žalmom a nechajte ich, aby nasmerovali vaše srdce k správnym slovám.

(Ak by ste sa chceli začať modliť Žalmy každý mesiac v súlade s tradíciou miliónov kresťanov v priebehu storočí, pozrite si príručku, ktorú som vypracoval a ktorá vás touto praxou môže viesť).

A čo vy? Aké metódy vám pomohli neprestať sa modliť?

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Témy:

Trevin Wax

je jedným z hlavných vedúcich kresťanského vydavateľstva LifeWay. Je tiež šéfredaktorom The Gospel Project a autorom niekoľkých kníh (This Is Our Time, Eschatological Discipleship a Gospel Centered Teaching). S manželkou majú tri deti a žijú v štáte Tennessee, USA.