Biblia a teológia

Pápežstvo

Kto sú pápeži a ako Rímskokatolícka cirkev definuje ich rolu?
Ako vnímať súčasných pápežov?
Aký je ekumenický význam pápežstva a aké má vyhliadky v globálnom svete?
S týmito a ďalšími otázkami sa zaoberá Leonardo de Chirico pri skúmaní biblickej, historickej a teologickej štruktúry pápežstva.

Profesor de Chirico, aby nás informoval, skúma fenomén rímskokatolíckej hierarchie s  použitím biblickej exegézy, pútavých historických údajov a základných teologických informácií. …
Je to pútavý, jasne napísaný, v najlepšom zmysle slova polemický a  jednoznačne biblický najlepší stručný sprievodca pre tých, ktorí chcú vedieť, podľa čoho majú hodnotiť inštitúciu pápežstva a s ňou súvisiace veci.

Wiliam EDGAR


Ako úvod do katolíckej náuky o cirkvi a skúmania pápežstva
nemá táto kniha konkurenciu!
Čítajte ju a získate reálny pohľad na to,
čo je pre mnohých kresťanov tajomstvom,
ktoré teraz odhaľuje dôveryhodný evanjelikálny teológ a kazateľ.

Gregg R. ALLISON


Vydavateľstvo: ViViT
Formát: mäkká väzba
Jazyk: slovenčina
ISBN:  ISBN 978-80-8175-069-4   
Rok vydania:    2020
Počet strán:     120 

Leonardo De Chirico

prednáša historickú teológiu na Istituto di Formazione Evangelica e Documentazione v Janove v Taliansku; kazateľ evanjelikálneho zboru Breccia di Roma v Ríme, riaditeľ Iniciatíva Reformanda, podpredseda Talianskej evanjelickej aliancie.

Leonardo De Chirico tiež napísal