Máme čo zvestovať 2024

AI v službe Slova: Zakázané ovocie alebo Boží dar?

Uvedením ChatGPT v novembri 2022 sa zmenil svet. Ako by sme mali vnímať umelú inteligenciu v kontexte Cirkvi, zvestovania a duchovnej služby? Je to zakázané ovocie (ktorého sa radšej ani len nedotýkať!), alebo Boží dar ku šíreniu zvesti evanjelia?

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2024.

Marek Tomašovič

je kazateľom Zboru cirkvi bratskej v Trnave. Študoval IT, ale aj evanjelikálnu teológiu a misiu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Marek má rád chutnú kávu (tú si dokonca aj doma sám napraží!), múdre knihy, IT a technologické "hračky" a predovšetkým priateľov okolo seba. Spolu s manželkou Martinou majú Trnavu veľmi radi a chcú vo svojom okolí vidieť ľudí, ktorí spoznávajú Božiu premieňajúcu lásku.