Žalmy

Ako nekázať

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


BETINA, Rastislav: Ako nekázať

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

Rastislav Betina tiež napísal