Žalmy

Ako nekázať

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto...

Úvod do Žalmov

Žalmy z nás môžu urobiť kresťanov s hlbokým prežívaním, hlbokými citmi, hlbokými myšlienkami a hlbokými túžbami.