Atribúty Boha

Božie poznanie


HANES, Pavel: Božie poznanie

Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Atribúty Boha.

Pavel Hanes

- kazateľ, teológ, profesor na Katedre teológie a katechetiky na PF UMB