Máme čo zvestovať 2022

Európa v roku 2022


Poznámka redaktora: Audio nahrávka patrí do série Máme čo zvestovať 2022.

Jim Memory

je regionálnym riaditeľom Lausanne Europe a riaditeľom pre medzinárodné partnerstvá v European Christian Mission. Vyučuje európsku misiu na All Nations Christian College (Spojené kráľovstvo) a je spoluredaktorom časopisu Vista, ktorý sa zaoberá zbieraním informácií o misii v Európe. Bol členom organizačného tímu Lausanne Europe 20/21 Dynamic Gospel: New Europe.

Jim Memory tiež napísal