Máme čo zvestovať 2018

Kto by mal robiť evanjelizáciu a prečo


HUNTER, Reuben: Kto by mal robiť evanjelizáciu a prečo

Reuben Hunter sa vo svojej úvodnej prednáške venuje výkladu Evanjelia podľa Matúša 28:16-20.
Hovorí o tom, komu je Veľké poverenie určené, čo je jeho motiváciou a čo je jeho obsahom.

Reuben Hunter

je kazateľom zboru Trinity West Church v Londýne. Bol hosťujúcim rečníkom na konferencie Máme čo zvestovať 2018. S manželkou Louisou majú štyri deti.