Máme čo zvestovať 2018

Ako viesť zbory k misii

HUNTER, Reuben: Ako viesť zbory spôsobom, ktorý slúži evanjelizačnej misii

Reuben Hunter

je kazateľom zboru Trinity West Church v Londýne. Bol hosťujúcim rečníkom na konferencie Máme čo zvestovať 2018. S manželkou Louisou majú štyri deti.