Stará zmluva dnes

Prvá pascha

Táto historická udalosť je predobrazom novozmluvných reálií. P. Hanes sa v prednáške venuje niektorým z nich.

Mojžišov charakter

Život, ktorý je v Božích rukách, nadobúda význam vtedy, keď je totálne odkázaný na milosrdenstvo a milosť Božiu.

Izák – otcov syn

Aké poučenie do svojho života viery v dnešnej dobe môžeme prijať z Izákovho životného príbehu?