Stará zmluva dnes

Mojžišov charakter

Život, ktorý je v Božích rukách, nadobúda význam vtedy, keď je totálne odkázaný na milosrdenstvo a milosť Božiu.

Babylonské fiasko

Hanes sa v prednáške venuje v poradí už tretej vzbure ľudstva voči Bohu a kladie otázku: Čo si Boh myslí o ľudstve a ako narába s ľudstvom.