Žalmy

Žalmy ako škola modlitby

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


LUNDGAARD, Kris: Žalmy ako škola modlitby

Kris Lundgaard

Kris Lundgaard

je americký misionár, ktorý od roku 2007 spolu so svojou manželkou Paulou pôsobia na Slovensku. Pomáha zakladať nové cirkevné zbory, vyučuje, "učeníkuje," trénuje a mentoruje duchovných vodcov.

Kris Lundgaard tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články