Žalmy

Žalmy ako škola modlitby

Prednáška odznela na seminári počas konferencie Máme čo zvestovať 2015 venovanej Žalmom. Ostatné prednášky a výklady z konferencie si môžete vypočuť na tomto odkaze.


LUNDGAARD, Kris: Žalmy ako škola modlitby

Kris Lundgaard

je americký misionár, ktorý od roku 2007 spolu so svojou manželkou Paulou pôsobia na Slovensku. Pomáha zakladať nové cirkevné zbory, vyučuje, "učeníkuje," trénuje a mentoruje duchovných vodcov.

Kris Lundgaard tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články