Máme čo zvestovať 2023

Zjavenie Jána – Príručka prežitia

1. O čom a načo je kniha Zjavenia

Vitajte v knihe Zjavenia! V úvodnej prednáške sa pozrieme na to, čo je zvesťou knihy, aký je jej žáner a kto sú jej pôvodní adresáti. Objavíme jej zámer a oboznámime so štruktúrou, aby sme v nasledujúcich prednáškach mohli postúpiť hlbšie.


2. Boh je zvrchovaný nad mocnými aj v utrpení bezmocných (Zjavenie 4-5)

Kniha Zjavenia, kapitoly 4 a 5 nám vykresľujú scénu v nebeskej trónne sále. Veľa sa tu môžeme naučiť o tom, ako kniha používa obrazy, či odkazy na Starú zmluvu. Vidíme, že Kristu je centrom diania a objavujeme jednu z kľúčových zvestí celej knihy Zjavenia.


3. Čo nás čaká a ako sa na to chystať? (Zjavenie 21-22)

Finále knihy Zjavenia, kapitoly 21 a 22 uzatvárajú celú Bibliu a mnohé veľké témy Písma. Objasňujú, čo môžeme očakávať vo večnosti, pobádajú nás k aplikácii, aby sme nezanedbali prípravu. V samom závere však dvíhajú varovný prst, aby Cirkev neskončila ako škaredá babylonská žena namiesto krásnej Kristovej nevesty.


4. Sedem princípov zvestovania Zjavenia a model z kap. 13

Jeden z hlavných cieľov konferencie Máme čo zvestovať je pomôcť nám pripraviť sa na vyučovanie a kázanie z tejto knihy. Vypočujte si preto sedem princípov pre kázanie a vyučovanie Zjavenia.


Steve Wilmshurst

je v súčasnosti riaditeľom školiaceho centra v baptistickom zbore Kensington v Bristole. Popri službe, ktorá zahŕňa kázanie, tréning, mentoring a podporu misionárov, napísal aj 3 knihy na základe svojich sérií kázní. Najnovšou je publikácia Posledné slovo - Zjavenia. Knihu Zjavenia učil na rôznych zboroch, kurzoch a seminároch, vrátane konferencie Máme čo zvestovať 2023.

Steve je ženatý s Andreou, ktorá prednáša na miestnej univerzite a spolu majú dve dospelé dcéry.
Je autorom knihy The Final Word - The book of Revelation simply explained (Posledné slovo - Kniha Zjavenia jednoducho vysvetlená), ktorá tiež vyšla vo vydavateľstve EP v sérii Welwyn Commentary Series.

Steve Wilmshurst tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články