Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: 1. Korinťanom

Spoznajte 1. list Korinťanom,
jeho literárnu štruktúru a jeho myšlienkový tok.
V 1. liste Korinťanom Pavol ukazuje novým kresťanom v Korinte,
že na všetky najzložitejšie životné problémy
sa dá pozerať cez prizmu evanjelia.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.