Aktuálne témy

Rok 2020 – Otvorené dvere

Milí priatelia,

práve končiaci sa rok 2020 bol rokom vzniku Spoločenstva evanjelia. Jeho marcové uvedenie sme si predstavovali úplne inak, avšak ďalšie dramatické udalosti uplynulého roka zmenili tento a aj mnohé ďalšie naše plány.

Stále však platí, že vždy, keď Pán Boh nejaké dvere zatvorí, tak iné otvorí. A tak to urobil aj so Spoločenstvom evanjelia.

Aké dvere teda otvoril? O tom Vám podrobnejšie porozpráva zakladateľ Spoločenstva evanjelia Ján Henžel vo videu, v ktorom reflektuje na rok 2020 a rekapituluje všetky významné medzníky v doterajšom živote Spoločenstva.

Ďakujeme Pánu Bohu za každé otvorené dvere, cez ktoré sme tento rok mohli vstúpiť a priniesť zvesť starého evanjelia do dnešného sveta.

Bolo to možné aj vďaka finančnej podpore obetavých darcov zo Slovenska. Ďakujeme Vám!
Stanete sa aj Vy našimi partnermi a podporíte činnosť Spoločenstva evanjelia?

Prajeme Vám Božiu ochranu, milosť, požehnanie a pokoj…
aj v novom roku 2021.

Spoločenstvo evanjelia

Pomáhame ľuďom lepšie poznať Božie slovo svojou mysľou, naplno milovať Boha svojím životom a angažovať sa vo svete s milosťou a pravdou.