Aktuálne témy

6. december

Článok patrí do série každodenných zamyslení nad knihou Genezis s názvom Ako bolo na počiatku.

Jozef potom rozkázal správcovi svojho domu: Naplň vrecia mužov potravou, koľko len unesú a každému z nich vlož jeho peniaze navrch do vreca. Tomu najmladšiemu polož navrch do vreca môj strieborný kalich spolu s peniazmi za potravu… Ráno za svitania vystrojili tých mužov aj s ich oslami. Keď vyšli z mesta a neboli ešte ďaleko, povedal Jozef správcovi: Choď, ponáhľaj sa za tými mužmi a keď ich dohoníš, povedz im: Prečo ste sa za dobro odplatili zlom? Či ste neukradli strieborný kalich…? Keď ich dohonil, zopakoval im tie slová. Oni mu odpovedali: Tvojich sluhov ani nenapadne, aby spáchali niečo také. U ktorého sa to nájde, nech zomrie, a my ostatní sa staneme otrokmi svojho pána… Potom začal hľadať a kalich sa našiel vo vreci Benjamína. Nato si každý roztrhol rúcho, naložil náklad na osla a spolu sa vrátili do mesta. Jozef im povedal: Akého to skutku ste sa dopustili? Júda odvetil: Čo máme hovoriť? Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie.

Genezis 44: 1 – 16

Čo má znamenať táto Jozefova hra s bratmi? Na začiatku ani oni nechápu. Neskôr však pochopia. Keď sú na začiatku obvinení z krádeže, hovoria: Tvojich sluhov ani nenapadne, aby spáchali niečo také (v. 7). Neskôr však ústami Júdu hovoria: Boh našiel neprávosť tvojich služobníkov (v. 16, Roh). Boh našiel, nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh. Takže zase je tu Boh pri diele. Tak ako pri prvej návšteve. Aj vtedy ich pán zeme krivo obvinil,  hodil ich do väzenia a oni sa zdesene pýtali: Čo nám to Boh urobil (Gn 42:28)? Boh, nie pán zeme, nie Jozef, ale Boh.

Pri druhej návšteve v podobnej situácii si už sami odpovedajú: Sám Boh to dopustil na svojich sluhov pre ich previnenie. O akom previnení to hovoria? Veď oni ten pohár naozaj neukradli. A pokiaľ vidia len pohár, prehlásia: Sme nevinní. Ale teraz vidia aj za pohár a vyznávajú: Sme vinní. Boh našiel našu neprávosť. Cez Jozefovo obvinenie z toho čo neurobili, sú Bohom obvinení z toho, čo v minulosti urobili svojmu bratovi. Kto vidí len pohár, len hriech, ktorý nespáchal, bude vyzdvihovať svoju nevinu. Lebo vidieť len pohár znamená vidieť len to, čo som neurobil a prežívať krivdu z toho, že som krivo obvinený. Ale vidieť za pohár však znamená vidieť to, čo som urobil. Bratia sú cez obvinenie z toho, čo neurobili, privedení k poznaniu toho, čo urobili. Preto hovoria: Ako sa ospravedlniť (v. 16)? Nemajú sa čím obhájiť. To je veľká vec, keď človek, ktorý sa ešte pred chvíľou obhajoval ako nevinný, nakoniec zloží zbrane, skončí so svojou sebaobhajobou a v pokore vyzná: Boh našiel moju vinu.

Pane, ak sme aj neprávom obvinení, pomôž nám vidieť to, z čoho sme vinní!


Každodenné zamyslenia sú prevzaté z publikácie AKO BOLO NA POČIATKU – úvahy na každý deň vydanej v roku 2021.

Ak by ste si chceli zakúpiť tlačenú knihu (10,- €) zamyslení, kontaktujte nás emailom.

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ, ktorý miluje a nasleduje Pána Ježiša Krista. Štúdiu a vyučovaniu jeho Slova zasvätil celý svoj život. Jeho poslucháči, alebo čitatelia jeho výkladov proroka Jonáša, Apokalypsy, či knihy Genezis vedia, že ich prednášal a písal učeň Slova (Biblie) a majster slova (komunikácie). K rovnakej vášni Rasťo každoročne povzbudzuje aj ostatných ohlasovateľov Slova na Seminároch o zvestovaní Písma.

Rastislav Betina tiež napísal