Listy siedmim zborom

Keď zdanie klame

V poradí piaty list Pána cirkvi je adresovaný zboru v Sardách. Jeho diagnózou je, že sa z neho stal duchovný cintorín.

Keď ochladne láska

V liste do zboru v Efeze nejde len o tamojších a vtedajších veriacich, ale aj o nás. Aké povzbudenia a napomenutia z neho vyplývajú pre veriacich a cirkev dnes?