Listy siedmim zborom

Keď je vlažnosť odporná

Zoznámme sa s diagnózou duchovného stavu veriacich v zbore Laodikea. A možno i s našou diagnózou. Aj na túto diagnózu však Kristus ponúka liečbu.

Keď zdanie klame

V poradí piaty list Pána cirkvi je adresovaný zboru v Sardách. Jeho diagnózou je, že sa z neho stal duchovný cintorín.

Keď je tolerancia slabosťou

Zbor v Tyatírach dostáva veľkú pochvalu za jeho duchovný rast. Lenže aj na adresu tohto zboru zaznieva obžaloba Pána cirkvi. Je vinný z falošnej tolerancie.

Keď ochladne láska

V liste do zboru v Efeze nejde len o tamojších a vtedajších veriacich, ale aj o nás. Aké povzbudenia a napomenutia z neho vyplývajú pre veriacich a cirkev dnes?