Cirkev a služba

Slovenská cirkev, moralizmus, teológia


Ján Henžel je kazateľ a teológ, zakladateľ Spoločenstva evanjelia.
Tomáš Henžel je kazateľom zboru Cirkvi bratskej – Paradox v Bratislave.


Václav Andrš

je kazateľom zboru Cirkvi bratskej Kostel jinak v Šumperku, ČR, ktorý pomohol založiť. Je súčasťou siete zakladateľov nových cirkevných zborov v ČR. S manželkou Lidou majú jednu dcérku.