Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: 1. list Tesaloničanom

V Prvom liste Tesaloničanom Pavol usmerňuje prenasledovaných tesalonických kresťanov, aby verili v návrat kráľa Ježiša, ktorý všetko napraví.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.