Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: 2. list Timotejovi

V Druhom liste prináša Pavol, ktorý nemá ďaleko od popravy,
Timotejovi osobnú výzvu, aby bez ohľadu na obete a riziká aj naďalej nasledoval Ježiša.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.