Biblia a teológia

Teologická triáž je aj pre členov zboru

Čakal ma pri dverách od kancelárie v pondelok o 8. ráno a bolo mi jasné, že nie je čulý. Členovia zboru, ktorí vstávajú skoro, aby vás bez pozvania navštívili, väčšinou takí nebývajú. Kazatelia taktiež nebývajú v pondelok ráno čulí.

Hovoril som s ním tak vľúdne, ako som mohol ráno bez nevyhnutných dvoch šálok kávy. Išiel priamo k veci: „Prišiel som sa porozprávať o tom, čo si včera vyučoval o miléniu v nedeľnej škole. Celý život patrím do cirkvi a väčšinu z toho som predtým nepočul. Trápi ma to a chcem sa o tom rozprávať trochu viac.“ Nebol maximálne rozčúlený, ale nemal k tomu ďaleko.

Pohľad, s ktorým sa nikdy predtým nestretol, bol amilenializmus. Urobil som, čo som mohol, aby som ho vysvetlil jasne a biblicky ho obhájil. Spomenul som pár ľudí z dejín cirkvi, ktorí zastávali toto stanovisko vrátane Augustína a reformátorov. Mnohí v našom zhromaždení milujú Reformáciu, takže ten zástup svedkov by s nimi rezonoval.

Tento drahý brat zastával dispenzačný premilenializmus a keď sme sa chvíľu zhovárali, priznal, že nikdy nemusel zvažovať iný pohľad na udalosti okolo Ježišovho návratu. Ani jeho stanovisko, ani moje sa počas nášho prevažne príjemného trojhodinového rozhovoru nezmenilo, ale ten rozhovor splnil moju misiu: naučiť ho a naše zhromaždenie, ako robiť teologickú triáž a nesúhlasiť láskavo.

Veľa nezhôd v zboroch, ktoré sa týkajú nie-kľúčových doktrín, tak dobre nedopadne a musím priznať, že som sám bol súčasťou hriešneho rozhovoru o takých záležitostiach. Ako môže kazateľ vyzdvihovať teologickú triáž – spôsob rozdelenia doktrín na kľúčové, sekundárne a terciárne, ktorý ako prvý navrhol člen The Gospel Coalition Albert Mohler – ako cestu k zrelosti a jednote v tele? Tu sú tri spôsoby, ako som sa to v priebehu rokov snažím robiť. 

1. Urobte z nej súčasť svojho kázania

Toto je najprirodzenejší spôsob, ako pomôcť vášmu zhromaždeniu zrelo (a mierumilovne) zvládať rozdiely. Nie za všetko sa oplatí položiť život, a tak im musíte pomôcť vidieť, kedy je čas ísť do boja a kedy je čas na diplomaciu.

Napríklad, keď kážete 1 Tesaloničanom 4, stručne predstavte hlavné pohľady na Kristov druhý príchod a obhájte svoje presvedčenie, pričom jasne spomeniete, že dobrí kresťania sa už dlho v tej veci nezhodujú. Alebo keď kážete o krste, obhájte svoje stanovisko, ale s rešpektom (a stručne) predstavte pohľady, ktoré zastávajú iní evanjelikáli. Ukážte svojmu zhromaždeniu že je možné nesúhlasiť bez toho, aby sme zosmiešňovali tých, s ktorými nesúhlasíme.

2. Zvážte, či o tom nebudete mať zborovú školu

V zbore, kde som slúžil predtým, vznikol medzi členmi menší spor ohľadom hudobných štýlov v cirkvi. Táto nezhoda mi vnukla nápad na vzdelávanie, ktoré som nazval „Doktríny, ktoré rozdeľujú: Za čo sa oplatí zomrieť?” Dnes by som asi zvolil pútavejší názov, ale trvalo to 12 týždňov počas leta a pozvali sme všetkých dospelých, stredoškolákov a vysokoškolákov. Štyri týždne sme strávili primárnymi otázkami, tri týždne sekundárnymi a tri terciárnymi, čo sme potom zakončili dvoma týždňami panelových diskusií so staršími a otázkami od členov zboru. Celkovo to bolo prijaté dobre.

Ohľadom terciárnych doktrín, v ktorých sa naši zboroví starší nezhodli, sme pozvali tých, ktorí mali rozličné pohľady, aby o nich vyučovali. Napríklad jeden z našich starších bol zástancom premilenializmu a vyučoval tento pohľad. Ja som vyučoval amilenializmus. Urobili sme to v snahe vyhnúť sa zosmiešňovaniu alebo skresľovaniu, čo sa zdá byť často hnacím motorom tých najvyostrenejších vnútrozborových sporov. Veľa času sme venovali otázkam a diskusii.

3. Zdôrazňujte láskavý tón a vytrvalú trpezlivosť

Ak by nesprávna aplikácia Biblie bola olympijským športom, Jóbovi priatelia by boli držiteľmi zlatých medailí. Vykazovali všetky hlavné znaky nesvätého ducha. Boli nemilujúci, netrpezliví, obviňujúci, s predsudkami, hádaví, neláskaví, zatrpknutí, tvrdí, bez sebaovládania. Vyučujme členov, aby pristupovali k rozdielom medzi inými kresťanmi presne naopak ako Jóbovi takzvaní priatelia.

Dve heslá, ktoré používam za týmto účelom, sú tón a trpezlivosť. Pravdaže, existujú teologické a praktické kauzy, do ktorých sa treba vložiť na maximum, ale aj tak by sme s protivníkmi mali zaobchádzať s rešpektom ako s nositeľmi Božieho obrazu a vyhýbať sa drsnému tónu a dopredu ich odsudzovať. Zdá sa, že k tomu vyzýva Peter: „Buďte stále pripravení k obhajobe pred každým, kto by od vás žiadal, aby ste vydali počet z nádeje, ktorú máte, ale robte to v tichosti, s bázňou” (1Pt 3:15-16). Pavol pripomína Timotejovi, že nemôžeme iných karhaním donútiť prijať pravdu (alebo náš pohľad na danú doktrínu):

Pánov služobník sa nemá hádať, ale má byť láskavý ku všetkým, schopný učiť a trpezlivý v znášaní zla. Musí vedieť vľúdne naprávať odporcov; možno im raz Boh dá konať pokánie, aby poznali pravdu (2Tim 2:24-25).

Môj bývalý kolega-novinár použil ako príklad výzvu Petra a Pavla pre spojenie guráže a milosti pri teologickej debate. Jedna naša spolupracovníčka v redakcii novín bola Svedkyňa Jehovova, a môj známy sa s ňou často zhováral o Biblii v snahe poukázať falošné učenie Spoločnosti Strážnej Veže. Pokiaľ mi je známe, nikdy ju nezískal, ale nikdy nezabudnem na to, čo mi povedala: „Nikdy som sa nerozprávala s iným kresťanom, ktorý bol tak vľúdny a kto ma skutočne počúval.“

Čerstvá príležitosť pred nami: Znovuotvorenie

Naše zbory boli niekoľko mesiacov zatvorené pre pandémiu koronavírusu a teraz sa začalo hovoriť o ich znovuotvorení. Pri tom, ako sa môj vlastný zbor opäť stretával počas pár uplynulých týždňov, všetci vieme, že naši členovia pravdepodobne nesúhlasia s tým, ako sme to zvládli. Niektorí si zrejme myslia, že okamžité otvorenie je nebezpečné. Iní si bez pochýb myslia, že pomalšie znovuotvorenie predstavuje kompromis.

Existuje tu príležitosť pre pastorov mať trpezlivosť so svojimi členmi a učiť svoje zbory trpezlivosti so svojimi vodcami a inými kresťanmi pri tom, ako spracovávame dôležité, ale nie kľúčové otázky. Žiaden žijúci pastor sa ešte nevenoval znovuotvoreniu uprostred pandémie.

Uznávam, že toto nie je teologický spor a vlastne neexistuje normatívny „biblický spôsob“, ako znovuotvoriť zbor. Ale ak pastori budú učiť svojich ľudí, že je v poriadku, ak kresťania navzájom nesúhlasia v otázkach, ktoré sa netýkajú evanjelia, potom budeme v lepšej pozícii prežiť a rásť v milosti uprostred znovuotvárania.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Jeff Robinson

je riaditeľom spravodajstva a informácií v Southern Seminary, kde zároveň vyučuje aj cirkevné dejiny. Šesť rokov pôsobil ako hlavný redaktor v The Gospel Coalition. Pochádza z Blairsville v Georgii a je kazateľom baptistického zboru Christ Fellowship v Louisville v Kentucky. Pred vstupom do kazateľskej služby strávil takmer 20 rokov ako novinár v Georgii, Severnej Karolíne a Kentucky. Je spoluautorom alebo spolueditorom šiestich kníh, vrátane knihy Skrotenie jazyka: Ako evanjelium mení našu reč (TGC, 2021), Až na kraj sveta: 15 vecí, ktoré ma seminár nenaučil (Crossway, 2018). Jeff a jeho manželka Lisa majú štyri deti.

Jeff Robinson tiež napísal