Cirkev a služba

Učíme sa počúvať

Ako rodičia, pre ktorých je nedeľná bohoslužba prirodzenou súčasťou a potrebou kresťanského života, túžime po tom, aby aj naše deti vyrastali v tomto prostredí. Chceme, aby boli pod vplyvom Božieho slova a od malička boli súčasťou kresťanského spoločenstva. Súčasne si však často musíme odpovedať na otázky typu:

Majú sedieť deti na bohoslužbách?
Je dobré mať besiedku počas bohoslužieb?
Od ktorého veku by bolo dobré, aby sedeli na bohoslužbách s dospelými?
Mám dovoliť deťom kresliť počas bohoslužby?
Ako ich naučiť počúvať kázeň?
Dokážu sa deti sústrediť na 30 minútovú kázeň? A dokážem to ja, ako rodič?

Po rozhovoroch s mnohými z Vás, z vlastných pozorovaní a tiež na základe podnetov zo zborov sme presvedčení, že deti najneskôr od desiatich rokov môžu sedieť na bohoslužbách bez toho, aby sa hrali a vedia sa naučiť počúvať. Vieme však, že to, čo ako rodičia dovolíme deťom robiť počas kázne, jasne komunikuje to, akú hodnotu prikladáme tomu, čo sa na bohoslužbe deje. Nechceme, aby mali deti pocit, že bohoslužba je niečo, čo musíme robiť, že kázne sú nudné a preto sa musíme počas toho niečím zabávať. Sedieť v lavici v kostole alebo v modlitebni nie je trest, ale radostné privilégium!

Ale, ruku na srdce. Dokážem sa ja sústrediť vždy, počas celej bohoslužby? Napĺňa ma účasť na bohoslužbách vždy radosťou a prichádzam s očakávajúcim srdcom, že Bohu ku mne bude hovoriť?

Faktom je, že to, že sa nedokážete sústrediť tridsať minút a počúvať, nie je vaša chyba. A nie je to problém ani kazateľa alebo nudnej kázne. Človek je stvorený ako veľmi komplexná bytosť s mnohými zmyslami a informácie prijíma rôznymi kanálmi. Pre lepšie sústredenie a pamätanie si, je užitočné, keď je týchto kanálov zapojených niekoľko naraz. Preto učíme deti pohybové pesničky a básničky a preto tiež vytlieskavame slabiky v prvej triede. Nové slovíčka sa naučíme lepšie, ak ich vidíme aj nakreslené a pekné spomienky máme často spojené s konkrétnou vôňou. Deti v škole sa učia rôznymi interaktívnymi spôsobmi, sú obklopené obrázkami nielen v učebniciach, ale aj na mobiloch, pri prezentáciách a videách. A my rodičia sme na tom rovnako – veď kedy ste boli naposledy na prednáške bez multimediálnej prezentácie? A poniektorí z nás si ešte budú pamätať, ako sme si čmárali po telefónnom zozname, keď sme s niekým dlhšie telefonovali z pevnej linky. Takéto čmáranie, dnes nazývané doodlovanie, je prirodzenou činnosťou, ktorá napomáha sústredeniu, počúvaniu a pamätaniu si. Mozog si aktívne vyhľadáva spojenca, ktorého by do počúvania zapojil. A tým najbližším spojencom je ruka s ceruzkou.

A potom príde nedeľa a očakávame od seba aj od detí a tínedžerov, že budeme schopní nepohnute sedieť, počúvať a pamätať si všetko, čo na kázni zaznie. Naša myseľ zablúdi už po desiatich minútach a vaše dieťa sa váľa po lavici, chce jesť, piť alebo zrazu potrebuje cikať.

Ak sa vám to už niekedy stalo, ponúkam vám jednoduchú pomôcku. Či si dieťa, tínedžer, alebo dospelák, kresli si! Lepšie povedané, nauč sa robiť vizuálne zápisky. Zaužívaný názov takýchto zápiskov je skečnouting a spája v sebe písanie a kreslenie súčasne, ktoré pomáha aktívnemu počúvaniu a podporuje našu schopnosť zapamätať si, čo sme počuli.

Pre deti a začiatočníkov je výhodné mať predpripravené kategórie, čo si chcem všímať a čo si zapísať. Niektoré z týchto vecí môžu byť tieto:

    •   Dátum
    •   Meno kazateľa
    •   Biblický text (kniha, kapitola, verše)
    •   Nachádzame sa v Starej alebo Novej zmluve?
    •   Geografické umiestenie príbehu
    •   Kontext (čo sa stalo pred tým?)
    •   Piesne
    •   Kľúčové body kázne
    •   Zaujímavé myšlienky
    •   Čo som sa dnes naučil/a o Bohu? O Ježišovi? O Duchu svätom?
    •   Neznáme/ťažké slová
    •   Čomu som nerozumel/a
    •   Otázky na rozmýšľanie
    •   Modlitebné podnety
    •   Oznamy, čo sa chystá?

Niektoré veci sa dajú aj nakresliť:

    •   slová, ktoré sa dajú nahradiť symbolmi (láska, dar, kríž, kostol, svet, kráľ…)
    •   scéna z príbehu
    •   portrét kazateľa alebo biblickej postavy
    •   časová os
    •   rečové bubliny
    •   mapa

Predpripravené poznámkové listy sú vhodné pre deti už aj od 7 rokov a slúžia na postupný prechod od pasívneho sedenia na bohoslužbách k aktívnemu počúvaniu. Skúste si takéto poznámky robiť spolu s deťmi. Neskôr zistíte, že už si viete vytvárať poznámky aj sami, bez pripravených tabuliek a otázok, vytvoríte si vlastný vizuálny jazyk, naučíte sa rozpoznať kľúčové slová, sledovať hlavné myšlienky a s radosťou sa budete k vlastným poznámkam vracať aj v priebehu týždňa. K novým pojmom, ťažkým slovám a otázkam sa spoločne môžete vrátiť na rodinných pobožnostiach.

V ideálnom prípade, v spolupráci s kazateľom, môžete pripraviť špecifické poznámkové listy ku konkrétnej téme/sérii kázní. Jedným z prvých cirkevných zborov, kde takéto poznámkové listy pre deti pripravujú je zbor Cirkvi bratskej v Nitre. Poprosila som ich o ukážku a ich dôvody:

Túžime po tom, aby naše deti, hneď ako to je možné, boli súčasťou nedeľných bohoslužieb. Sú súčasťou cirkevnej rodiny a veríme že ich liturgia bohoslužieb a ich obsah formuje.

Zároveň však chceme pomôcť týmto cca 9-15 ročným deckám orientovať sa v tom, čo sa na bohoslužbách deje, a preto sme pre nich vytvorili poznámkové listy.

Keď nakukneme do ich poznámok a vidíme, ako rozumejú kázňam, zisťujeme, že ich častokrát veľmi podceňujeme.

Pravidelné robenie poznámok nám môže veľmi pomôcť aj v situácii, keď nemôžeme byť vždy fyzicky prítomní na bohoslužbách a sústrediť sa na online prenosy je výrazne ťažšie.

Máte skúsenosť s kreslením si poznámok? Vediete k tomu svoje deti? Čo pomáha pri aktívnom počúvaní Vám? Podeľte sa s ostatnými so svojimi skúsenosťami.

Prikladám ukážku Poznámkových listov, ktoré si môžete stiahnuť a hneď začať používať. (Poznámky k Žalmom a Pavlovi sú spracované podľa zboru CB Nitra.)

Poznámka redaktora: Článok bol pôvodne uverejnený na stránkach pracujemsdetmi.sk.

Natália Luptáková

- učiteľka a riaditeľka Scripture Union Slovakia, zakladateľka platformy Pracujem s deťmi