Biblia a teológia

3,6: Not great. Not terrible. Nič moc, ale žiadna tragédia.

Tragická veta zo seriálu Černobyl. Hodnota 3,6 R bola maximálna hodnota radiácie, ktorú mohli pracovníci elektrárne namerať, lebo dostupné dozimetre mali maximálny rozsah 3,6 R. Nič moc, ale žiadna tragédia. Ako hlboko sa mýlili!

V čase výbuchu mala radiácia hodnotu 20 000 R a boli jej vystavení pracovníci bloku aj hasiči, ktorí prišli hasiť požiar.

Odmeriame len také zamorenie, aký rozsah má prístroj, ktorý používame. Je to podobný výrok, ako legendárna veta brata kazateľa Ľudovíta Fazekaša, ktorý hovorieval: Dostaneš sa len tam, kam ide vlak, do ktorého si nastúpil.

V našom živote stále niečo meriame. Náš výkon, volebné preferencie, výšku platu, zmenu kurzov, zvýšenie hmotnosti, rast detí, teplotu grilu či počet dní dovolenky. Na všetky druhy merania potrebujeme buď merací prístroj, alebo referenčnú hodnotu, ku ktorej sa prirovnávame.

Obraz dozimetra vo mne rezonoval od leta 2019, kedy som tento mini seriál videla. Veľmi mi pripomína moje meranie zamorenia vlastného srdca hriechom. Aký rozsah má môj dozimeter? Podľa čoho meriam svoj hriech? Veď to nie je také zlé – maximum by bolo, že na niekoho nakričím. Nie som dokonalá, ale nie je to tragické. Veď nie som ani zlodej ani vrah! Ako hlboko sa mýlim!

V skutočnosti sa veľkosť môjho hriechu nedá zmerať ľudskými mierkami. A nikdy by som nebola ochotná priznať, že ručička prístroja by chcela vybehnúť z maximálnej nameranej hodnoty ešte ďalej. Podobne ako v Černobyle, podcenenie situácie a nesprávny odhad zamorenia mal fatálne následky pre mnohých. Podcenenie situácie a nesprávny odhad závažnosti hriechu má fatálne následky – ale pre všetkých. Zdá sa, že je neviditeľný ako radiácia, dlho máme pocit, že je bez následkov a nie je nebezpečný.

Aký je však Boží dozimeter? Predstavme si, že na škále od 1 do 100, by môj dozimeter mal schopnosť merať od 1 do 10 a Boh od 1 do 100? A budeme vyjednávať, aby sme sa s Bohom niekde zjednotili uprostred?

Ak je ideálom to, že môžeme mať prístup do Božej prítomnosti, tak medzi mnou a Bohom nemôže byť prekážka, aby som mohla najlepšie odrážať Božiu slávu.

Ale: … lebo všetci zhrešili a nemajú Božiu slávu. Rim 3:23
Sú to vaše viny, čo sa stali prekážkou medzi vami a vaším Bohom… (Iz 59:2)

Tak aký je Boží dozimeter? Medzi mnou a Bohom je nekonečná vzdialenosť a ničím túto prekážku nemôžem zdolať. Darmo sa oháňam mojím dozimetrom, ktorý meria moje „malé“ prehrešky a ešte sa ich snažím vylepšiť dobročinnosťou a službou druhým. Čo mám teda robiť?

Je to beznádej?

Tieto myšlienky vo mne ožili v tomto čase, keď sa dostal na scénu neviditeľný nepriateľ – vírus. A zo začiatku boli naše reakcie podobné ako tie v Černobyle. Nič moc, ale žiadna tragédia. Až neskôr sme začali vnímať vážnosť situácie a dôsledky. Nevieme v skutočnosti odmerať jeho silu, pôsobenie, šírenie, čo pomáha, čo len odďaľuje nakazenie, aké budú následky, na zdraví, na životoch, na ekonomike, na vzťahoch… Snažíme sa dodržať odporúčania, rešpektovať nariadenia, riadiť sa vyhláškami. Nestretávame sa s priateľmi, stali sme sa expertami na domáce vyučovanie, kváskovanie, technológie online stretnutí, ale netušíme s akými výsledkami. Čo mám teda robiť?

Je to beznádej?

Viem, že tieto moje porovnania nie sú úplne presné. Nie všetci, ktorí boli zasiahnutí radiáciou v Černobyle zomreli, a zďaleka nie všetci, ktorí ochorejú na Covid-19 majú zdravotné komplikácie. No s hriechom majú spoločných niekoľko znakov:
•  problém sa zdá byť neviditeľný
•  varovania neberieme vážne
•  informácie čerpáme z nesprávneho zdroja
•  problém meriame nevhodnými zariadeniami
•  máme presvedčenie, že situáciu máme pod kontrolou

… a to najdôležitejšie, čo pri hriechu platí na 100% – nákaza končí smrťou. Trvalým odlúčením od Boha. Čo mám teda robiť?

Je to beznádej? Nie!

Lebo máme ten najdôveryhodnejší zdroj informácii a ten popri zlej správe o smrti prináša aj riešenie: Lebo mzdou hriechu je smrť a darom Božej milosti je večný život v Ježišovi Kristovi, našom Pánovi (Rim 6:23).

Vďaka Bohu za to, že Kristova zástupná obeť je tu aj v tejto situácii, len On mohol preklenúť tú nekonečnú vzdialenosť medzi mnou a Bohom, len on mohol zobrať môj hriech a vymazať môj nekonečný hriech. Prekalibroval môj merací prístroj. Keď vo viere pozerám na Ježiša, môj dozimeter ukazuje nulu.

Vďaka Kriste!

Poznámka redaktora: Článok bol pôvodne uverejnený v časopise Dialóg 4/2020.

Natália Luptáková

- učiteľka a riaditeľka Scripture Union Slovakia, zakladateľka platformy Pracujem s deťmi

Natália Luptáková tiež napísal