Kresťanský život

Učte deti vážiť si slobodný stav

Ako slobodná tridsiatnička pracujem ako učiteľka na základnej škole už sedem rokov. Vyrástla som v cirkvi, kde som od strednej školy slúžila v doraste a mládeži. Medzi študentami, s ktorými som pracovala, som sa stretla so širokým spektrom pohľadov na manželstvo a slobodný stav. To, čo ma ale počas tých rokov najviac trápilo bolo to, že tak dospelí ako mládežníci hovorili veci, z ktorých bolo jasné, ako málo si vážia slobodných.

Keď som bola čerstvá dvadsiatnička, tak som si takéto komentáre internalizovala, čo ma viedlo k nespokojnosti z toho, že manželstvo stále nebolo súčasťou Božieho plánu pre môj život. Musela som skutočne bojovať s falošnými očakávaniami od manželstva a nakoniec sa mi podarilo vymaniť sa spod nadvlády nesprávnych pohľadov, ktoré mi ponúkali dobre mieniaci členovia môjho zboru.

Ale múdry pohľad na stav slobodný ako aj manželský nie je len pre dospelých. Už malé deti, ak sú vedené svojimi rodičmi a inými členmi zboru, môžu rásť v nadobúdaní biblickej perspektívy. Keď rodičia učia svoje deti o tom, že manželstvo aj sloboda sú krásne, vedú svoje deti k tomu, aby lepšie slúžili a prinášali Bohu slávu v každom potenciálnom období ich života.

Na vašich slovách záleží

Keď som vyrastala v cirkvi, pamätám si, že som často počúvala niečo takéto, či už to bolo vyjadrené úplne na rovinu alebo trochu skryto:

    ♦  „Nemusíš ísť na vysokú školu – veď stačí, keď sa vydáš a tvoj manžel sa o teba postará.”
    ♦  „Neboj sa – tvoj Princ na bielom koni je už za najbližším rohom.”
    ♦  „Ak budeš po manželstve skutočne túžiť, Pán Boh túto tvoju túžbu skôr či neskôr naplní.”

 Od ľudí som počula obrovské množstvo reakcií, ktoré súviseli s tým, že som slobodná: či už to bol smiech od študentov, keď som im povedala, že pracujem na knihe o slobodnom stave (akoby si niekto takú knihu chcel prečítať) až po výroky, ktoré mi mali naznačiť, že ak sa nevydám, nebudem v živote nikdy skutočne úspešná ani šťastná.

Hoci tieto komentáre súvisia s tým, v akom štádiu života sa študenti nachádzajú, sú však ovplyvnené aj spôsobom, akým počuli hovoriť svojich rodičov a vodcov v cirkvi o manželstve a o slobode – hlavne keď počuli výroky, ktoré naznačovali, že každý v princípe koniec koncov skončí v manželstve.

Deti úplne od malička nasávajú hodnotové systémy svojich rodičov. Rodičia by preto mali skúmať svoje vlastné presvedčenia o manželstve a o slobodnom stave a porozmýšľať, ako budú o tejto téme hovoriť so svojimi deťmi. Keď rodičia vedome postavia svoje presvedčenia o manželstve a slobodnom stave na biblických pravdách, je pravdepodobnejšie, že budú svoje deti viesť k tej správnej perspektíve.

Biblia si slobodný stav skutočne váži. Pavol píše: „Neženatým, nevydatým a vdovám však hovorím: Pre nich je dobre, ak zostanú ako ja” (1Kor 7:8), a „Nevydatá žena a panna sa stará o Pánove veci, aby bola svätá telom i duchom. No vydatá sa stará o veci sveta, ako by sa páčila mužovi” (1Kor 7:34). Je preto potrebné, aby sme s deťmi hovorili o radosti z dobrých vecí, ktoré slobodný život prináša.

Namiesto toho, aby hovorili: „Nevieme sa dočkať tvojej svadby,“ rodičia by mohli hovoriť: „Manželstvo je krásny dar od Boha, ale našou najväčšou túžbou pre tvoj život je, aby si sa stával/a stále viac podobný/á Kristovi, či budeš ženatý/vydatá alebo slobodný/á.“ Toto pomôže ich deťom vkladať nádej do toho správneho miesta.

Rodičia si môžu dávať pozor na to, aby neprezentovali manželstvo a slobodný stav ako dve rozličné cesty, ktorým sa môže život ich detí ubrať, keď budú dospelí. Aj ak ľudia skončia v manželstve, pravdepodobne strávia predtým niekoľko rokov ako slobodní mladí ľudia a potom možno strávia časť svojej staroby tiež ako slobodní ľudia. Rodičia by mali svojim deťom pomôcť uvedomiť si, že veľmi pravdepodobne strávia niekoľko rokov svojho dospelého života ako slobodní ľudia a mali by si tieto roky vážiť a nie vnímať ich ako niečo, z čoho treba uniknúť.

Formujte očakávania a plány

Okrem toho, že rodičia potrebujú múdro voliť svoje slová, rovnako by si mali formovať očakávania a budúce plány svojich detí nie okolo jednej udalosti, ktorou je ich svadobný deň, ale aby sa pripravovali na službu Bohu bez ohľadu na to, či sú vo vzťahu alebo nie. Ako to robiť?

  • Učte svoje deti hovoriť „Ak Pán dá“, keď hovoria o svojej budúcnosti.
  • Učte ich vidieť obdobia čakania ako obdobia rastu.
  • Učte ich hľadať Božiu tvár viac, ako hľadať tvár svojho nastávajúceho alebo svojej nastávajúcej.
  • Učte ich o tom ako sú rozličné typy vzťahov darmi a ako ich budovať vo všetkých oblastiach svojho života.
  • Učte ich vážiť si cirkev a vidieť ostatných veriacich ako rodinu, ktorú im Boh dal na všetky obdobia ich života.
  • Učte ich dôverovať Bohu aj uprostred sklamania.
  • Učte ich, že múdrosť v chodení a rozhodnutí vstúpiť do manželstva spočíva v tom, že dokážeme rozlíšiť, či sa iba zúfalo snažíme zaplátať osamelé miesto v našom živote alebo sa skutočne snažíme prinášať slávu Bohu.
  • Učte ich, aby očakávali – nie to, „že sa ich sny stanú skutočnosťou“, ale to, že sa v ich živote bude diať Božia vôľa.

Radujte sa a plačte v každom čase

Viem, že mnohí rodičia túžia vidieť svoje deti v ich svadobný deň. Môj drahý otec, ktorý zomrel minulý rok, sa modlil každý deň svojho života, aby som si našla zbožného manžela a jednou z mojich najhlbších bolestí v živote je to, že nikdy tento deň neuvidí, ak niekedy nastane.

Ale moje srdce bolo povzbudené aj uprostred dní plných samoty, keď som vedela, že aj môj otec aj moja mama so mnou plakali, modlili sa so mnou a povzbudzovali ma svojou najväčšou túžbou pre môj život: aby som rástla vo svojej ceste k Bohu a aby som mu každý deň svojho života slúžila.

Ako sa deti stávajú dospelými, ich rodičia by mali byť ochotní prijímať a kráčať s nimi cez radostné aj ťažké dni v akomkoľvek období ich života. Svadby sú zjavnou príležitosťou na radosť. Ale rodičia by sa mali zámerne radovať aj so svojimi slobodnými dospelými deťmi, keď dosiahnu svoj dlho očakávaný cieľ, keď prejavia zrelosť v Kristovi, či keď slúžia v cirkvi.

A keď budú srdcia ich detí zarmútené rôznymi sklamaniami života, mali by s nimi plakať a ukazovať im na Krista a na jeho cirkev ako na miesto, kde môžu nájsť bezpečie a útechu.

Rodičia, ako to budete robiť, z vašich detí sa budú stávať silní muži a ženy viery. Títo muži a tieto ženy budú skvelými manželmi a manželkami, áno, ale – čo je ešte dôležitejšie – budú si ctiť Boha v akýchkoľvek životných okolnostiach. A to je tá najlepšia vec, ktorú tu na zemi po sebe môžete zanechať.

Poznámka redaktora: Preložené z anglického jazyka. Zdroj: The Gospel Coalition

Lydia Kinne

je spisovateľka a učiteľka na strednej škole, ktorá žije v meste Spokane vo Washingtone, USA. Patrí do cirkevného zboru Faith Bible Church, kde pracuje s vysokoškolákmi. Viac z jej tvorby si môžete prečítať v The Vintage Girl.

Lydia Kinne tiež napísal

Tento autor zatiaľ nemá žiadne ďalšie články