Biblia a teológia

Vzkriesenie Krista

Rastislav Betina

je kazateľ a teológ.

Rastislav Betina tiež napísal