Biblia a teológia

Spoznaj Bibliu: Amos


Amos obviňuje Izraelský ľud z porušenia zmluvy s Bohom a zdôrazňuje, že ich modloslužba viedla k neprávosti a zanedbávaniu chudobným.


Poznámka redaktora: Video nahrávka patrí do série Spoznaj Bibliu.

Bible Project

pomáha ľuďom čítať Bibliu ako jednotný príbeh, ktorý vedie k Ježišovi, pretože Ježišov príbeh má moc meniť jednotlivcov aj celé spoločenstvá. Vďaka spolupráci so špecializovanými tímami po celom svete tvorí videá o biblických knihách, témach a kľúčových slovách v Písme pre stále rastúce publikum.